Verkkomaksutulojen tilitys

Antopäivä Dokumentin nimi
27.11.2020 Verkkomaksutulojen tilitys
KohderyhmäValtio
DiaarinumeroVK/54301/00.00.01.06.00/2020
AsiakirjatyyppiMääräys
Voimaantulopäivämäärä27.11.2020
Antopäivämäärä27.11.2020
KategoriatMaksuliike ja laskujen välitys
YlläpitovastuuValtiokonttori

Kirjanpitoyksiköt ja valtion talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot

Verkkomaksutulojen tilitys

Valtion talousarviosta annetun lain (423/88) 24 c §:n (1216/2003) mukaan Valtiokonttori voi antaa määräyksiä virastojen, laitosten ja talousarvion ulko-puolella olevien valtion rahastojen kirjanpidon, maksuliikkeen ja laskentatoi-men hoidon, tilinpäätöksen laadinnan sekä muiden taloushallinnon toimintojen ja menettelytapojen yksityiskohdista. Lisäksi valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/92) 40 §:n (1786/2009) mukaan Valtiokonttori antaa tarkem-pia määräyksiä kirjanpitoyksikköjen maksuliikkeen hoitamisesta ja antaa tar-vittavat määräykset ja ohjeet maksuliikkeessä ja palkan laskennassa käytettä-vistä järjestelmistä.

Valtiokonttori on tänään antanut määräyksen verkkomaksutulojen tilityksiin liittyvistä pankkitileistä sellaisissa tuloerissä, joita ei ole lainsäädäntöön perustuvasta syystä mahdollista tilittää kirjanpitoyksikölle maksupalvelun tarjoajan asiakasvaratilin kautta.

Voimaantulo

Tämä määräys tulee voimaan välittömästi.

Lisätiedot

Lisätietoja tähän määräykseen liittyvissä asioissa saa Valtiokonttorin Talous, tieto ja työelämä -toimialalta puh. 0295 50 2000 tai sähköpostitse osoitteesta maksuliike (at) valtiokonttori.fi.

Maksuliikepäällikkö Keijo Kettunen

Maksuliikeasiantuntija Arja Nieminen

Tiedoksi Valtiontalouden tarkastusvirasto

Tukipalvelulain (571/2016) velvoittamana Valtiokonttori tuottaa ja kehittää verkkomaksamisen palvelua, joka mahdollistaa maksujen maksamisen kirjanpitoyksiköille sen asiointipalvelussa (= sähköinen verkkokauppa tai muu sähköinen palvelu). Verkkomaksamisen palvelua kutsutaan Suomi.fi maksut -palveluksi. Suomi.fi maksut -palveluun on liitetty kaikki Suomessa verkkomaksupalvelua tarjoavien pankkien verkkomaksupainikkeet. Kansalaisten yhdenvertaisuuden takaamiseksi kirjanpitoyksikön tulee verkkokaupassaan/muussa sähköisessä palvelussaan ottaa käyttöönsä kaikkien pankkien verkkomaksupainike.

Suomi.fi maksut -palvelun kautta maksetut suoritukset maksupalvelun tarjoaja kokoaa asiakasvaratilille, josta varat tilitetään kirjanpitoyksikölle maksupalvelun tarjoajan toimesta sovitun tilitysrytmin mukaisesti.

Joidenkin kirjanpitoyksiköiden suoritteista perityt maksut on niitä koskevassa lainsäädännössä määrätty maksettavaksi kirjanpitoyksikön maksuliiketilille. Tällaisissa tapauksissa Suomi.fi maksut -palvelun kautta maksettuja suorituksia ei voi kerätä maksupalvelun tarjoajan asiakasvaratilille edelleen kirjanpitoyksikölle tilitystä varten, vaan varat on tilitettävä suoraan ao. kirjanpitoyksikölle.

Jos kirjanpitoyksikölle kuuluvia suorituksia maksetaan Suomi.fi-maksut -palvelun kautta, ja maksut on tilitettävä lainsäädännöstä johtuen suoraan ao. kirjanpitoyksikön pankkitilille, on kirjanpitoyksiköllä oltava käytössään pankkitilit ko. tuloerien keräämiseen Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeessä, Nordea Bank Oyj:ssä ja OP Yrityspankki Oyj:ssä. Muut Suomessa verkkomaksupainikkeita tarjoavat pankit voivat tilittää verkkomaksupainikkeista kertyvät tulot kirjanpitoyksikön osoittamaan muuhun pankkiin Valtiokonttorin ohjeistamalla tavalla.

Valtion maksuliikepalvelujen sopimuskaudella 1.12.2020 – 30.11.2026 kirjanpitoyksiköiden verkkomaksutulot, jotka tilitetään suoraan kirjanpitoyksikön pankkitilille, ohjataan toistaiseksi Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeen ja Nordea Bank Oyj:n osalta ao. pankkeihin avatuille, saldottomien pankkitilien konsernitiliin liitetyille tulotileille. OP Yrityspankki Oyj:n osalta kirjanpitoyksikön on toistaiseksi avattava verkkomaksutulojen tilitystä varten erillinen, vain verkkomaksutulojen keräämiseen tarkoitettu yritystili, joka tyhjennetään päivittäin Valtiokonttorin erikseen määräämälle pankkitilille. Verkkomaksutuloja varten perustettavaa pankkitiliä koskeva tilinavauspyyntö tulee tehdä Valtiokonttorille. Pankkitilien käyttöön liittyvistä ehdoista vastaa Valtiokonttori.