Valtion myyntilaskutuksessa käytettävät maksuehdot

Antopäivä Dokumentin nimi
21.03.2023 Valtion myyntilaskutuksessa käytettävät maksuehdot
KohderyhmäValtio
DiaarinumeroVK/12294/00.00.00.01/2023
AsiakirjatyyppiOhje
Voimaantulopäivämäärä21.03.2023
Antopäivämäärä21.03.2023
KategoriatMaksuliike ja laskujen välitysTilauksesta perintään
YlläpitovastuuValtiokonttori

Kirjanpitoyksiköt, Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet ja valtion talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot

Valtion myyntilaskutuksessa käytettävät maksuehdot

Valtion talousarviosta annetun lain (423/88) 24 c §:n (1216/2003) mukaan Valtiokonttori voi antaa määräyksiä virastojen, laitosten ja talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen kirjanpidon, maksuliikkeen ja laskentatoimen hoidon, tilinpäätöksen laadinnan sekä muiden taloushallinnon toimintojen ja menettelytapojen yksityiskohdista. Lisäksi valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/92) 40 §:n (1786/2009) mukaan Valtiokonttori antaa tarkempia määräyksiä kirjanpitoyksikköjen maksuliikkeen hoitamisesta ja antaa tarvittavat määräykset ja ohjeet maksuliikkeessä ja palkan laskennassa käytettävistä järjestelmistä.

Valtiokonttori on tänään antanut ohjeen Valtion myyntilaskutuksessa käytettävistä maksuehdoista. Ohjetta sovelletaan valtion maksuperustelain (21.2.1992/150) alaisiin suoriteisiin. Ohjetta tulee soveltaa myös liiketaloudellisiin ja muihin suoritteisiin.

Voimaantulo

Tämä ohje tulee voimaan välittömästi.

Lisätiedot

Lisätietoja tähän ohjeeseen liittyvissä asioissa saa Valtiokonttorin T3 – Talous- tieto ja työelämä -toimialalta puh. 0295 50 2000 tai sähköpostitse osoitteesta verkkolaskutus(at)valtiokonttori.fi.

Maksuliikepäällikkö Tarja Tapio

Taloushallintoasiantuntija Jenni Kainulainen

Tiedoksi: Valtiontalouden tarkastusvirasto

Valtiovarainministeriö / BO

Myyntilaskutuksessa käytettävät maksuehdot

Valtion myyntilaskutuksessa käytettävästä maksuehdosta on säädetty Valtion maksuperusteasetuksen 3 §:ssä (211/1992). Tästä syystä myyntilaskujen maksuehtona käytetään 21 päivää.

Maksuperusteasetuksesta voidaan poiketa, jos erillislaissa, asetuksessa tai sopimusehdoissa muuta määrätään. Sopimusehdoissa tulee kuitenkin huomioida ensisijaisesti Valtiokonttorin ohjeistuksen mukainen maksuehto 21 päivää.

Muihin EU maihin lähetettävissä paperilaskuissa voidaan tarvittaessa soveltaa 30 päivän maksuehtoa. Lisäksi Euroopan ulkopuolelle kohdistuvassa paperilaskutuksessa voidaan tarvittaessa soveltaa pidempää maksuehtoa 60 päivää.

Valtion kirjanpitoyksikköjen välisillä laskuilla käytetään maksuehtoa 21 päivää.

 

MaksuehtoMyyntilaskutus