Tilinpäätöksen yhteydessä laadittavat luettelot

Antopäivä Dokumentin nimi
23.11.2010 Tilinpäätöksen yhteydessä laadittavat luettelot
Diaarinumero477/03/2010
AsiakirjatyyppiMääräys
Antopäivämäärä23.11.2010
KategoriatTilinpäätös
YlläpitovastuuValtiokonttori

Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot

Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) 62 §:n (254/2004 ja 1786/2009) mukaan Valtiokonttori antaa tarvittavat ohjeet kirjanpitoyksikköjen tilinpäätöksistä sekä niiden liitteistä ja laadinnasta.

Valtiokonttori on tänään antanut määräyksen luetteloista, jotka kirjanpitoyksikön on laadittava tilinpäätöksen yhteydessä.

Laadittavat luettelot

Kirjanpitoyksikön on laadittava luettelo:

  1. arviomäärärahojen ylitysluvista,
  2. luvista käyttää niitä jakamattomia määrärahoja, joiden käytöstä päättävät valtioneuvosto, valtioneuvoston kanslia tai ministeriöt,
  3. kirjanpitoyksikön tekemistä saatavien tileistäpoistamispäätöksistä.

Luettelot arviomäärärahojen ylitysluvista ja jakamattomien määrärahojen käyttöluvista on laadittava ensisijaisesti talousarvion tilijaottelun ja toissijaisesti lupakirjeen päiväyksen mukaisessa järjestyksessä. Luetteloon merkitään määrärahan tilikoodi, lupakirjeen päiväys, diaarinumero ja luvan antaja sekä myönnetty euromäärä.

Saatavien tileistä poistamispäätösten luettelossa tulee saatavat esittää poistamispäätösten mukaisessa aikajärjestyksessä talousarviokirjanpidon tileittäin ja liikekirjanpidon tileittäin ryhmiteltynä. Luettelot on päivättävä ja allekirjoitettava ja ne säilytetään kuten tase-erittelyt.

Voimaantulo

Tämä määräys tulee voimaan välittömästi. Tällä määräyksellä kumotaan Valtiokonttorin 15.11.2002 antama määräys 15/03/2002 Tilinpäätöksen yhteydessä laadittavat luettelot.

Lisätiedot

Lisätietoja tähän määräykseen liittyvistä asioista saa Valtiokonttorin Hallinnon ohjauksesta puh. (09) 77 251 tai sähköpostitse osoitteesta ho.laskentatoimi (at) valtiokonttori.fi

Pääjohtaja Timo Laitinen

Toimialajohtaja Mikko Kangaspunta

Tiedoksi: Valtiontalouden tarkastusvirasto