Tilaussuunnitelman käytöstä luopuminen

Antopäivä Dokumentin nimi
12.05.2022 Tilaussuunnitelman käytöstä luopuminen
KohderyhmäValtio
DiaarinumeroVK/40464/00.00.00.01/2022
AsiakirjatyyppiPäätös
Voimaantulopäivämäärä01.01.2023
Antopäivämäärä12.05.2022
YlläpitovastuuValtiokonttori

Valtion talousarviosta annetun lain (423/1988) määräyksenantovaltuutta koskevan 24 c §:n (19.12.2003/1216) mukaan Valtiokonttori voi antaa määräyksiä virastojen, laitosten ja talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen kirjanpidon, maksuliikkeen ja laskentatoimen hoidon, tilinpäätöksen laadinnan sekä muiden taloushallinnon toimintojen ja menettelytapojen yksityiskohdista.

Tämän lainkohdan nojalla Valtiokonttori on tänään tehnyt päätöksen luopua tilaussuunnitelman käytöstä Handi-palvelun automaatiokeinona. Tilaussuunnitelmaa ei tämän päätöksen jälkeen voida pitää talousarvioasetuksen 38 §:n tarkoittamana menopäätöksenä.

Tilaussuunnitelman käyttämiseen on tarkastusten yhteydessä havaittu liittyvän väärinkäytösriskejä.

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1.1.2023. Tilaussuunnitelmien käytöstä tulee luopua 31.12.2022 mennessä.

Lisätietoja

Lisätietoja tähän päätökseen liittyvistä asioista saa Valtiokonttorin Talous tieto ja työelämäpalvelut -toimialalta osoitteesta hankintatoimi (at) valtiokonttori.fi. Tähän asiaan tullaan antamaan myös, tarkempaa ohjeistusta.

Helsingissä 12. toukokuuta 2022.

Lasse Skog                                           Seija Friman

Toimialajohtaja, Valtiokonttori         Hankejohtaja, Valtiokonttori

Jakelu kirjanpitoyksiköt

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus, Palkeet

Tiedoksi Valtiontalouden tarkastusvirasto

Valtiovarainministeriö, Budjettiosasto

Valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto