Tarkentava määräys taloussäännön laatimiseen – tulojen käsittely Kieku-tietojärjestelmällä

Tämä on vanha versio
KohderyhmäValtio
DiaarinumeroVK/87549/00.00.00.01/2022
AsiakirjatyyppiMääräys
Voimaantulopäivämäärä15.11.2022
Antopäivämäärä15.11.2022
KategoriatTilauksesta perintään
YlläpitovastuuValtiokonttori

Kirjanpitoyksiköt, talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot ja Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

Tarkentava määräys taloussäännön laatimiseen – tulojen käsittely Kieku-tietojärjestelmällä

Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992), jäljempänä talousarvioasetus, 69 b §:n 5 momentin (1786/2009) mukaan Valtiokonttori voi antaa määräyksiä kirjanpitoyksikön taloussäännön sisällöstä ja laatimisesta. Lisäksi Valtiokonttorilla on talousarvioasetuksen 41 a §:n 2 momentin mukaisesti oikeus antaa tarkentavia määräyksiä tai ohjeita kirjanpidossa käyttettävistä järjestelmistä.

Valtiokonttori on tänään antanut tarkentavan määräyksen taloussäännön laatimisesta. Määräyksellä tarkennetaan 30.8.2021 voimaan tullutta Taloussäännön laatiminen ja päivittäminen -määräystä (VK/67595/00.00.00.01/2021).

Tarkentavaa määräystä sovelletaan, kun kirjanpitoyksikön tulojen käsittelyssä hyödynnetään Kieku-tietojärjestelmää. Tarkentavalla määräyksessä tarkennetaan seuraavia tulojen käsittelyn kappaleita:

  • Tulojen perimisen ja varojen vastaanottamisen yleiset menettelyt
  • Erääntyneiden saatavien periminen
  • Tileistä poistaminen

 

Voimaantulo

Tämä määräys tulee voimaan välittömästi. Kirjanpitoyksikön tulee päivittää oma taloussääntönsä tämän määräyksen mukaisesti 30.9.2023 mennessä ellei kirjanpitoyksikkö ole saanut Valtiokonttorilta lupaa poiketa tästä aikataulusta.

Lisätiedot

Lisätietoja tähän määräykseen liittyvistä asioista antaa Valtiokonttori, puh. 0295 50 2000, sähköposti verkkolaskutus (at) valtiokonttori.fi.

 

Toimialajohtaja Lasse Skog

Maksuliikepäällikkö Tarja Tapio

 

Tiedoksi: Valtiontalouden tarkastusvirasto, VM Budjettiosasto

Tulojen käsittely

Tulojen perimisen ja varojen vastaanottamisen yleiset menettelyt

Tässä kohdassa on määrättävä myytäviin suoritteisiin liittyvän hinnaston laatimisesta, hyväksymisestä ja ylläpidosta. Kirjanpitoyksikön käyttäessä suoritteiden myyntilaskutuksessa Kieku-tietojärjestelmää, laskutukseen liittyvä vakiohintaisten suoritteiden hinnasto hyväksytään ja ylläpidetään vähintään Kieku-tietojärjestelmässä. Kieku-tietojärjestelmässä tehtävän hyväksynnän lisäksi, kirjanpitoyksikkö voi tarpeen mukaan sisällyttää muita hinnaston laatimiseen, hyväksymiseen ja ylläpitoon liittyviä työvaiheita omissa järjestelmissään. Muun kuin Kieku-tietojärjestelmällä tehtävään laskutukseen liittyvän hinnaston laatimisesta, hyväksymisestä ja ylläpidosta kirjanpitoyksikkö määrää erikseen.

Kirjanpitoyksikön käyttäessä myyntireskontran hoidossa Kieku-tietojärjestelmän myyntireskontraa ja kun kirjanpitoyksikkö on ennakkoon hyväksynyt myyntisaataviin liittyvien viivästysseuraamusten hyväksynnän osana suoritteen laskutuksen hyväksyntää, viivästysseuraamukset hyväksytään osana suoritteen laskutuksen hyväksyntää. Tällöin kirjanpitoyksikkö kirjaa taloussääntöönsä viivästyskorkolaskutuksen etukäteishyväksymisestä esimerkiksi seuraavaa ”
viivästysseuraamukset hyväksytään osana suoritteen laskutuksen hyväksyntää”.

Erääntyneiden saatavien periminen

Tässä kohdassa on määrättävä menettelyistä, joilla virasto perii erääntyneet saatavansa. Kirjanpitoyksikön käyttäessä saatavien valvonnassa Kieku-tietojärjestelmän myyntireskontraa, saatavien valvonnassa lähetetään kaksi (2) maksukehotusta ennen oikeudelliseen perintään siirtoa.

Kirjanpitoyksikön käyttäessä oikeudellisessa perinnässä Kieku-tietojärjestelmän myyntireskontraa ja kun kirjanpitoyksikkö on ennakkoon hyväksynyt julkisoikeudellisiin saataviin liittyvien perintäseuraamusten hyväksynnän osana laskutuksen hyväksyntää, perintäseuraamukset hyväksytään osana suoritteen laskutuksen hyväksyntää. Tällöin kirjanpitoyksikkö kirjaa taloussääntöönsä oikeudelliseen perintään hyväksymisestä esimerkiksi seuraavaa ”
julkisoikeudellisten saatavien perintäseuraamukset hyväksytään osana suoritteen laskutuksen hyväksyntää”.

Tileistä poistaminen

Tässä kohdassa on määrättävä tileistä poistamisen edellytyksistä ja menettelyistä. Kirjanpitoyksikön käyttäessä Kieku-tietojärjestelmän myyntireskontraa, tulee tässä kohtaa määrätä tileistä poistamisen edellytyksistä ja menettelyistä, jotta varmistetaan, että myyntireskontrassa ovat vain ajantasaiset ja perittävät saatavat.