Sähköyhtiöiden maksuvalmiuslainojen valtiontakausten seurantaa ja valvontaa varten tarvittavien tietojen toimittaminen Valtiokonttorille

KohderyhmäYritys
DiaarinumeroVK/24872/00.00.01.06.00/2023
AsiakirjatyyppiMääräys
Voimaantulopäivämäärä09.05.2023
Antopäivämäärä09.05.2023
KategoriatLaina-asiaValtiontakaus
YlläpitovastuuValtiokonttori

Säädösperusta

Sähköenergialaskujen maksuajan pidentämisestä ja sähköyhtiöiden maksuvalmiuden väliaikaisesta tukemisesta annettu laki velvoittaa sähköyhtiöitä myöntämään sähkön loppukäyttäjille pidennettyjä sähköenergialaskujen maksuaikoja. Sähköyhtiölle sähköenergialaskusaatavien lisämaksuajoista johtuvan maksuvalmiustarpeen kattamiseksi otettavalle luottolaitoksen tai työeläkevakuutusyhtiön myöntämälle lainalle voidaan myöntää omavelkainen valtiontakaus lain 6 §:n 1 momentin perusteella.

Mainitun lain 6 §:n 2 momentin mukaan Valtiokonttori vastaa valtiontakauksien myöntämisestä, hallinnoinnista ja valvonnasta. Lain 9 §:n 2 momentin mukaan lainanmyöntäjä on valtiontakauksen voimassaoloaikana velvollinen valvomaan valtion etua ja toimittamaan Valtiokonttorille sen antamien määräysten mukaiset tiedot, jotka ovat tarpeellisia valtiontakausten seurantaa ja valvontaa varten.

Tässä määräyksessä Valtiokonttori antaa sähköenergialaskujen maksuajan pidentämisestä ja sähköyhtiöiden maksuvalmiuden väliaikaisesta tukemisesta annetun lain mukaisen määräyksen lainanmyöntäjille valtiontakausten seurantaa ja valvontaa varten tarvittavien tietojen toimittamisesta.

Ilmoitettavat tiedot

Valtiontakauksellista maksuvalmiuslainaa myöntäneen lainanmyöntäjän tulee välittömästi tiedon saadessaan ilmoittaa Valtiokonttorille tiedot

  • takauksen kohteena olevan lainan nostoista ja lyhennyksistä,
  • muista mahdollisista saldokorjauksista tai takausvastuun päättymisestä,
  • takauksen kohteena olevan lainan maksuviivästyksistä,
  • mahdollisen vakuuskohteen arvonmuutoksista tai vakuutusturvan päättymisestä sekä
  • muista takausvastuun kannalta olennaisista tiedoista kuten lainaehtojen muutoksista.

Raportointi kuukausittain

Lainanmyöntäjän tulee toimittaa Valtiokonttorille kuukausittain tieto valtion takausta rasittavasta lainan määrästä. Edellisen raportointikauden (kuukauden) tieto tulee toimittaa Valtiokonttorille heti seuraavan kuukauden alussa, kuitenkin viimeistään seuraavan kuukauden 10. päivä.

Ilmoitustapa

Lainanmyöntäjän tulee ilmoittaa tässä määräyksessä yksilöidyt tiedot Valtiokonttorille sähköpostitse osoitteeseen valtiontakaukset(at)valtiokonttori.fi.

Ilmoituksen otsikkoon tulee merkitä viitteeksi Valtiokonttorin takauspäätöksen diaarinumero (VK/xxx/2023).

Lainanmyöntäjän yhteystietojen ilmoittaminen

Lainanmyöntäjän tulee ilmoittaa Valtiokonttorille sen yhteyshenkilönsä tai -tahonsa yhteystiedot, johon Valtiokonttori voi tarvittaessa olla yhteydessä tämän määräyksen mukaisiin ilmoituksiin liittyvissä asioissa. Lainanmyöntäjän tulee huolehtia yhteystietojen ilmoittamisen ajantasaisuudesta. Yhteystiedot ja niissä tapahtuvat muutokset ilmoitetaan Valtiokonttorille sähköpostitse osoitteeseen valtiontakaukset(at)valtiokonttori.fi.

Voimassaolo

Tämä määräys tulee voimaan välittömästi ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2023 saakka.

Lisätiedot

Lisätietoja tähän määräykseen liittyvistä asioista saa Valtiokonttorin Rahoitus-toimialan Antolainaus-yksiköstä sähköpostitse osoitteesta valtiontakaukset(at)valtiokonttori.fi.

Toimialajohtaja (vs.) Mika Arola

Apulaisjohtaja Sanna Pälsi