Menotositteiden asiatarkastus ja hyväksyntä

Antopäivä Dokumentin nimi
24.11.2020 Menotositteiden asiatarkastus ja hyväksyntä
KohderyhmäValtio
DiaarinumeroVK/52274/04.00.02/2020
AsiakirjatyyppiTiedote
Voimaantulopäivämäärä24.11.2020
Antopäivämäärä24.11.2020
KategoriatMaksuliike ja laskujen välitys
YlläpitovastuuValtiokonttori

Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot

Menotositteiden asiatarkastus ja hyväksyntä

Kirjanpitoyksiköiden menotositteiden asiatarkastuksessa ja hyväksynnässä on havaittu puutteita. Laskuja on asiatarkastettu ja hyväksytty ilman, että laskutetun tavaran tai palvelun vastaanottamisesta on varmistuttu. Talousarvioasetuksen (11.12.1992/1243) 38 §:n mukaisesti kirjanpitoyksikön on ennen menon maksamista varmistauduttava, että asiakirja, johon meno perustuu, on asiallisesti ja numerollisesti oikea.

Valtiokonttori muistuttaa kirjanpitoyksiköitä menotositteiden asiatarkastajan ja hyväksyjän vastuista. Laskun/muun menotositteen tarkastuksen yhteydessä on muun muassa varmistauduttava, että meno/laskutettu summa on perusteeltaan tilauksen, sopimuksen tai päätöksen mukainen ja, että tavara tai palvelu on vastaanotettu. Asiatarkastajan ja hyväksyjän vastuut on kuvattu tarkemmin Valtiokonttorin ohjeessa Valtion maksuliikepalvelujen hoito (VK/40544/00.00.01.06.01/2020). Ohje on saatavissa Tiimerin työtilassa Valtion maksuliike ja kassanhallinta.

Lisätiedot Lisätietoja asiaan liittyen saatte sähköpostitse osoitteesta verkkolaskutus@valtiokonttori.fi

Maksuliikepäällikkö Keijo Kettunen

Taloushallintoasiantuntija Noora Sirkiä

Jakelu Kirjanpitoyksiköt/talouspäälliköt tai vastaavat henkilöt

Kirjanpitoyksiköiden kirjaamot