Menetelmäkuvaus

Antopäivä Dokumentin nimi
24.05.2004 Menetelmäkuvaus
Diaarinumero188/03/v263/531/2004
AsiakirjatyyppiOhje
Antopäivämäärä24.05.2004
KategoriatTietojärjestelmät
YlläpitovastuuValtiokonttori

Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot

Valtion talousarviosta annetun asetuksen (11.12.1992 1243/1992) 47 §:n 3 momentin (600/1997) mukaan koneellisin menetelmin pidetystä kirjanpidosta on laadittava menetelmäkuvaus Valtiokonttorin antamien määräysten mukaisesti. Valtiokonttori antoi 2.6.2000 määräyksen Koneellisin menetelmin pidetyn kirjanpidon menetelmä kuvaus (9/03/200) ja sitä täydentävän ohjeen Menetelmäkuvauksen laatiminen. Koska kuitenkin tilivirastojen laatimat menetelmäkuvaukset ovat osoittautuneet vaihtelevan tasoisiksi ja monilta osin puutteellisiksi, on Valtiokonttori laatinut menetelmäkuvauksesta esimerkin, jota tilivirastot voivat käyttää mallina kehittäessään omia menetelmäkuvauksiaan.

Toimialajohtaja Mikko Kangaspunta

Erikoistutkija Kari Koivumaa