Määräys kirjanpitoyksikön ostolaskutietojen luovuttamisesta Valtiokonttorin käyttöön

KohderyhmäValtio
DiaarinumeroVK/53301/00.00.00.01/2022
AsiakirjatyyppiMääräys
Antopäivämäärä23.06.2022
YlläpitovastuuValtiokonttori

Valtion talousarviosta annetun lain (423/1988) (jäljempänä talousarviolaki) 24 c §:n mukaan Valtiokonttori voi antaa määräyksiä virastojen, laitosten ja talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen kirjanpidon, maksuliikkeen ja laskentatoimen hoidon, tilinpäätöksen laadinnan sekä muiden taloushallinnon toimintojen ja menettelytapojen yksityiskohdista.

Valtiovarainministeriön ja Valtiokonttorin välille vuodelle 2022 solmitussa tulossopimuksessa valtiovarainministeriö on edellyttänyt Valtiokonttoria kokoamaan mm. valtion ja hyvinvointialueiden ostolaskujen tiedot vuosien 2022 – 2023 aikana.

Edellä mainitun tehtävänsä toteuttamiseksi Valtiokonttori määrää kirjanpitoyksiköt ja Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen (jäljempänä Palkeet) luovuttamaan ostolaskutietonsa 1.1.2019 lukien Valtiokonttorin käyttöön. Tietojen toimittaminen toteutetaan keskitetysti Palkeiden ylläpitämästä Handi-palvelujärjestelmästä. Tietoja tullaan kokoamaan säännöllisesti.

Tietojen toimittamisessa noudatetaan Valtiokonttorin 31.8.2021 antamaa määräystä Salassa pidettävien asiakirjojen käsittelystä Handi-palvelussa. Salassa pidettävien, edellä mainittuja lukotettuja tietoja ei toimiteta Valtiokonttoriin. Tietojen toimittamisen ulkopuolelle jätetään kaikki puolustusvoimien ostolaskutiedot.

Voimaantulo Valtiokonttori on tänään antanut määräyksen ostolaskutietojen toimittamisesta Valtiokonttorin käyttöön. Tämä määräys astuu voimaan välittömästi.

Lisätiedot

Lisätietoja tähän määräykseen liittyvistä asioista saa Valtiokonttorista sähköpostitse osoitteesta hankintatatoimi (at) valtiokonttori.fi.

Helsingissä, kesäkuun 23. päivä 2022.

Lasse Skog, toimialajohtaja Seija Friman, hankejohtaja

Valtiokonttori Valtiokonttori

Tiedoksi valtiovarainministeriö, valtionhallinnon kehittämisosasto

Valtiontalouden tarkastusvirasto