M2 matka- ja kuluhallintajärjestelmän kululajit

Tämä on vanha versio
DiaarinumeroVK/1223/00.01/2014
AsiakirjatyyppiMääräys
Voimaantulopäivämäärä01.01.2015
Antopäivämäärä19.12.2014
KategoriatTietojärjestelmät
YlläpitovastuuValtiokonttori

Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot

Valtion talousarviosta annetun lain (423/1988) 24 c §:n (muut.1216/2003) mukaan Valtiokonttori voi antaa määräyksiä virastojen, laitosten ja talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen kirjanpidon, maksuliikkeen ja laskentatoimen hoidon, tilinpäätöksen laadinnan sekä muiden taloushallinnon toimintojen ja menettelytapojen yksityiskohdista.

Valtiokonttori on tänään päättänyt antaa määräyksen M2 matka- ja kuluhallintajärjestelmässä matkalaskuilla käytettävistä kululajeista. Taulukko kululajeista on tämän määräyksen liitteenä.

Voimaantulo

Tämä määräys tulee voimaan 1.1.2015.

Lisätiedot

Lisätietoja tähän määräykseen liittyvistä asioista saa Valtiokonttorin Talous ja henkilöstö -toimialalta puh. 0295 50 2000 tai sähköpostitse osoitteesta matkahallinta (at) valtiokonttori.fi.

Pääjohtaja Timo Laitinen

Toimialajohtaja Mikko Kangaspunta

Liitteet M2 matka- ja kuluhallintajärjestelmässä matkalaskuilla käytettävät kululajit 1.1.2015

Tiedoksi Valtiontalouden tarkastusvirasto, Palkeet