Luettelo valtion aloittavasta taseesta 1.1.1998 puuttuvasta kansallisomaisuudesta

DiaarinumeroVK/693/00.01/2014
AsiakirjatyyppiMääräys
Antopäivämäärä18.09.2014
KategoriatKirjanpito
YlläpitovastuuValtiokonttori

Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot

Valtiovarainministeriön 31.10.1997 antaman aloittavan taseen laatimista koskevan määräyksen (TM 9705) perusteella tilivirastojen aloittavaa tasetta 1.1.1998 laadittaessa oli mahdollista jättää arvostamatta ja aloittavaan taseeseen merkitsemättä sellainen ennen 1.1.1998 hankittu kansallisomaisuus, jota ei käytetä käyttöomaisuuden lailla tuotannontekijänä, toimitilana tai muussa tuotannossa.

Arvostamatta jätetystä kansallisomaisuudesta on vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä laadittu tase-erittelyä vastaava tilinpäätösaineistoon sisältyvä luettelo. Mikäli taseeseen merkitsemättömään kansallisomaisuuteen on aloittavan taseen laatimisen jälkeen tullut muutoksia, on ne lisätty tai poistettu luettelosta.

Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) 62 §:n (254/2004 ja 1786/2009) mukaan Valtiokonttori antaa tarvittavat ohjeet kirjanpitoyksikköjen tilinpäätöksistä sekä niiden liitteistä ja laadinnasta. Valtiokonttori on tänään päättänyt antaa määräyksen luettelosta, johon tulee koota kaikki sellainen kansallisomaisuus, jota ei ollut aloittavassa taseessa eli kaikki vuoden 1998 tilinpäätöksen liitteessä 9 mainittu sekä sen jälkeen löytynyt kansallisomaisuus, jota ei käytetä käyttöomaisuuden lailla tuotannontekijänä, toimitilana tai muussa tuotannossa.

Luettelo tulee laatia tilanteesta 31.12.2014. Luettelo on allekirjoitettava ja arkistoitava vuoden 1998 aloittavan taseen yhteyteen.

Mikäli luetteloon merkitystä omaisuudesta myöhemmin luovutaan, tulee siitä tehdä merkintä luetteloon. Jos 31.12.2014 jälkeen vielä löytyy sellaista edellä mainitun kaltaista kansallisomaisuutta, jota ei ole merkitty aloittavaan taseeseen eikä lueteltu tämän määräyksen mukaisessa luettelossa, se merkitään taseeseen käypään arvoon. Jos käypää arvoa ei pystytä määrittämään, tulee kyseinen omaisuuserä lisätä luetteloon.

Voimaantulo ja lisätiedot

Tämä määräys tulee voimaan välittömästi. Lisätietoja tähän määräykseen liittyvistä asioista saa Valtiokonttorin Talous ja henkilöstö -toimialalta puh.
2095 50 2000 tai sähköpostitse osoitteesta ho.laskentatoimi (at) valtiokonttori.fi.

Pääjohtaja Timo Laitinen

Toimialajohtaja Mikko Kangaspunta

Tiedoksi: Valtiontalouden tarkastusvirasto, Arkistolaitos