Hankkeen saadun ennakkomaksun jaksotus pitkäaikaisiin velkoihin

KohderyhmäValtio
AsiakirjatyyppiOhje, Kysymys ja vastaus
Antopäivämäärä29.09.2023
KategoriatKirjanpito
YlläpitovastuuValtiokonttori

Kysymys

Kirjanpitoyksikkö on saanut ennakkomaksun toteuttamaansa hankkeeseen. Hanketta seurataan projektikoodilla. Hanke kestää vuoteen 2026 saakka. Miten ennakkomaksu kirjataan, kun sitä vastaavia menoja syntyy hankkeessa usean vuoden aikana?

Vastaus (annettu 29.9.2023)

Saadut ennakkomaksut ovat kirjanpitoyksikön vierasta pääomaa. Vieras pääoma luokitellaan taseessa lyhyt- ja pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan velan oletetun maksuajan mukaan. Lyhytaikaiseen kuuluu sellainen velka tai se osa velasta – esimerkiksi lyhennys – joka erääntyy maksettavaksi seuraavan tilikauden aikana. Pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan kuuluvat velat tai se osa velasta, jonka maksuaika on tätä pitempi.

Kun ennakkomaksu saadaan, tulee arvioida sen jakautuminen lyhytaikaiseen ja pitkäaikaiseen osuuteen. Lyhytaikaiseksi katsotaan kuluva ja seuraava tilikausi. Tilinpäätöshetkellä 31.12. lyhytaikainen osuus on ainoastaan seuraava tilivuosi. Ennakkomaksun lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan kuuluva osuus kirjataan tilille 25690 Muut saadut ennakot ja pitkäaikainen osuus tilille 24990 Muut pitkäaikaiset velat.

1. LÄHTÖTILANNE

Kirjanpitoyksikkö saa 50 000 euron ennakkomaksun kesken vuotta 1.9.2023. Arvioidaan, että kuluvana vuonna käytetään 5 000 euron osuus ja seuraavana vuonna 10 000 euroa. Tämä 15 000 euron lyhytaikainen osuus kirjataan tilille 25690 Muut saadut ennakot. Loput 35 000 euroa kirjataan 24990 Muut pitkäaikaiset velat -tilille:

LKP-tili

TaKP-tili

Debet

Kredit

25690 Muut saadut ennakot

600 Talousarviotulot, jotka odottavat kirjaamista talousarviotilille

15 000

24990 Muut pitkäaikaiset velat

600 Talousarviotulot, jotka odottavat kirjaamista talousarviotilille

35 000

19100 Yleiset maksuliiketulotilit (T)

50 000

2. VUODEN 2023 AIKANA PURKUKIRJAUS

Projektista aiheutuvat menot kirjataan menolajien mukaisille 4-alkuisille menotileille. Vuoden aikana tai viimeistään tilinpäätöshetkellä tuloutetaan saatua ennakkoa rahoittajan rahoitusosuuden mukaisesti tulo menon kohdalle -periaatteella, kun kyseessä on yhteisrahoitteinen toiminta. Tulotili on tässä tapauksessa 39790 Muut yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot.

LKP-tili TaKP-tili Debet Kredit
19200 Yleiset maksuliikemenotilit (T) 2 500
4xxxx Menotili xx.xx.xx 2 500
39790 Muut yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot xx.xx.xx 2 500
25690 Muut saadut ennakot 600 Talousarviotulot, jotka odottavat kirjaamista talousarviotilille 2 500

3. TILINPÄÄTÖSTILANNE 2023

Tilinpäätöshetkellä 31.12.2023 tarkistetaan, että seuraavan tilivuoden lyhytaikaisten ennakoiden osuus on oikein. Eli tarkistetaan tähän mennessä tehdyn tuloutuksen määrä ja tuloutetaan viimeiset erät.

Vuonna 2023 menoja toteutui 2 500 euroa arvioitua vähemmän (arvio oli 5 000 €), eikä sitä arvioida toteutuvan seuraavana vuonna ylimääräisenä, joten pitkäaikaisiin velkoihin kirjataan 2 500 euroa lisää. Vuoden 2024 osuudeksi eli lyhytaikaisiksi arvioidaan 10 000 euroa. Pitkäaikaisiin velkoihin vuosille 2024–2026 jää siis 37 500 €.

LKP-tili TaKP-tili Debet Kredit
25690 Muut saadut ennakot 600 Talousarviotulot, jotka odottavat kirjaamista talousarviotilille 2 500
24990 Muut pitkäaikaiset velat 600 Talousarviotulot, jotka odottavat kirjaamista talousarviotilille 2 500
 31.12.2023 tilanne LKP-tili TaKP-tili Saldo €
Lyhytaikaiset ennakot 25690 Muut saadut ennakot  600 10 000
Pitkäaikaiset ennakot 24990 Muut pitkäaikaiset velat  600 37 500

4. VUODEN 2024 PURKUKIRJAUS

Puretaan lyhytaikaisia ennakoita hankkeen toteutuneita menoja vastaavasti 10 000 euroa.

LKP-tili TaKP-tili Debet Kredit
19200 Yleiset maksuliikemenotilit (T) 10 000
4xxxx Menotili xx.xx.xx 10 000
39790 Muut yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot xx.xx.xx 10 000
25690 Muut saadut ennakot 600 Talousarviotulot, jotka odottavat kirjaamista talousarviotilille 10 000

5. TILINPÄÄTÖSTILANNE 2024

Tilinpäätöshetkellä 31.12.2024 menot toteutuivat ennalta arvioidusti ollen 10 000 euroa. Jälleen arvioidaan seuraavan vuoden osuuden olevan 10 000 euroa ja siirretään tämä pitkäaikaisista veloista muihin saatuihin ennakoihin.

LKP-tili TaKP-tili Debet Kredit
25690 Muut saadut ennakot 600 Talousarviotulot, jotka odottavat kirjaamista talousarviotilille 10 000
24990 Muut pitkäaikaiset velat 600 Talousarviotulot, jotka odottavat kirjaamista talousarviotilille 10 000
 31.12.2024 tilanne LKP-tili TaKP-tili Saldo €
Lyhytaikaiset ennakot 25690 Muut saadut ennakot  600 10 000
Pitkäaikaiset ennakot 24990 Muut pitkäaikaiset velat  600 27 500

Kirjaukset jatkuvat vastaavalla tavalla projektin päättymiseen saakka.

Lisätietoja: laskentatoimi@valtiokonttori.fi