Elpymis- ja palautumistukivälineeseen (RRF) liittyvän johdon vahvistuslausuman toimittaminen Valtiokonttorin vastuulla oleviin keskitettyihin seurannan tietojärjestelmiin

KohderyhmäValtio
DiaarinumeroVK/59736/00.00.00.01/2023
AsiakirjatyyppiMääräys
Voimaantulopäivämäärä26.09.2023
Antopäivämäärä26.09.2023
KategoriatElpymis- ja palautumissuunnitelma (RRP)
YlläpitovastuuValtiokonttori

RRF-rahoitusvälineen kansallisen suunnitelman (RRP) toimeenpanosta vastaavat tukiviranomaiset ja vastuuministeriöt.

Elpymis- ja palautumistukivälineen toimeenpanoon liittyen Valtiokonttori ylläpitää kansallisen keskitetyn seurannan tietojärjestelmiä. Osana Suomen maksupyyntöä tukiviranomaisten tulee antaa johdon vahvistuslausuma (Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineen hallinnoinnista, valvonnasta ja tarkastuksesta annetun lain (537/2022) 6 §:n 1 momentin kohta 3). Osana Suomen maksupyyntöä toimialan vastuuministeriöiden tulee antaa johdon vahvistuslausuma (Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineen hallinnoinnista, valvonnasta ja tarkastuksesta annetun lain (537/2022) 8 §:n 1 momentti). Valtiovarainministeriö antaa maksupyyntöön liitettävän johdon vahvistuslausuman (Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineen hallinnoinnista, valvonnasta ja tarkastuksesta annetun lain (537/2022) 4 §:n 1 momentin kohta 4).

Valtiovarainministeriö on lisäksi antanut asetuksen elpymis- ja palautumissuunnitelman toimeenpanoa koskevasta johdon vahvistuslausumasta (868/2022), joka on astunut voimaan 1.11.2022. Valtiovarainministeriö ja Valtiokonttori ohjeistavat vielä erikseen johdon vahvistuslausumaan liittyvistä asioista.

Tällä Valtiokonttorin määräyksellä määrätään tukiviranomaiset, toimialan vastuuministeriöt ja valtiovarainministeriö toimittamaan johdon vahvistuslausuma ja siihen liittyvät liitteet sekä muut tiedot keskitettyihin tietojärjestelmiin Suomen maksupyyntöjen aikataulujen mukaisesti. Suomen maksupyynnön aikatauluista vastaa valtiovarainministeriö.

Valtiokonttori tuottaa tarvittavat keskitetyn seurannan tietojärjestelmien käyttöohjeet. Valtiokonttori neuvoo ja tukee tukiviranomaisia tietojen toimittamiseen liittyen. Valtiokonttori ilmoittaa erikseen, milloin johdon vahvistuslausuma ja siihen liittyvät tiedot ovat raportoitavissa keskitetyn seurannan tietojärjestelmissä.

Valtiokonttori antaa tarvittaessa erillisiä määräyksiä keskitettyyn seurantaan liittyvistä toimitettavista tiedoista sekä tietojen teknisestä toimitustavasta lain Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineen hallinnoinnista, valvonnasta ja tarkastuksesta 12 § 4 momentin ja 5 momentin mukaisesti.

Voimaantulo

Valtiokonttori on tänään antanut oheisen määräyksen johdon vahvistuslausuman ja siihen liittyvien liitteiden sekä tietojen toimittaminen Valtiokonttorin vastuulla oleviin keskitettyihin seurannan tietojärjestelmiin. Tämä määräys tulee voimaan heti.

Lakiviitteet

Laki Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineen hallinnoinnista, valvonnasta ja tarkastuksesta 537/2022
Laki valtiokonttorista annetun lain 2 §:n muuttamisesta 538/2022
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2021/241, annettu 12 päivänä helmikuuta 2021, elpymis- ja palautumistukivälineen perustamisesta
Valtiovarainministeriön asetus 868/2022

Lisätiedot

Lisätietoja tähän määräykseen liittyvistä asioista saa Valtiokonttorista sähköpostitse osoitteesta rrp@valtiokonttori.fi.

Allekirjoitukset

Toimialajohtaja Mari Näätsaari
Hankejohtaja Vesa Hagström

(Sähköisesti allekirjoitettu)

Jakelu

Business Finland Oy
Energiavirasto
Etelä-Savon ELY-keskus
Hämeen ELY-keskus
Innovaatiorahoituskeskus Business Finland
Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus
KEHA-keskus
Keski-Suomen ELY-keskus
Keskusrikospoliisi
Liikenne- ja viestintäministeriö
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Maa- ja metsätalousministeriö
Maahanmuuttovirasto
Maanmittauslaitos
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Opetushallitus
Patentti- ja rekisterihallitus
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Sosiaali- ja terveysministeriö
Suomen Akatemia
Työ- ja elinkeinoministeriö
Tuomioistuinlaitos
Ulkoministeriö
Valtiovarainministeriö
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Valtiokonttori Määräys 3 (3)
26.9.2023 VK/59736/00.00.00.01/2023
Sörnäisten rantatie 13, Helsinki, PL 14, 00054 VALTIOKONTTORI
Puh. 0295 50 2000, Faksi 0295 50 3333, www.valtiokonttori.fi
Väylävirasto
Ympäristöministeriö

Tiedoksi

Pääjohtaja Timo Laitinen, Valtiokonttori
Finanssineuvos Laura Vartia, Valtiovarainministeriö

elpymissuunnitelmaRRFRRP