ASP-lainatietojen sähköinen tiedonsiirto Valtiokonttorille

Tämä on vanha versio
KohderyhmäYritys
DiaarinumeroVK/696/00.00.00.01/2023-1
AsiakirjatyyppiMääräys
Voimaantulopäivämäärä03.01.2023
Antopäivämäärä03.01.2023
YlläpitovastuuValtiokonttori

Säädösperusta

Oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annetun lain 12 §:n 1 momentin mukaan Valtiokonttorin tehtävänä on valvoa annetun lain noudattamista. Lain 12 §:n 3 momentin mukaan rahalaitoksen tulee toimittaa annetussa laissa ja asuntosäästöpalkkiolain 11 §:n 2 momentissa tarkoitetut tiedot Valtiokonttorille käyttäen sähköistä tiedonsiirtomenetelmää. Valtiokonttori voi antaa tarkempia määräyksiä toimitettavasta tiedosta ja tietojen toimitustavasta.

Tässä määräyksessä Valtiokonttori antaa oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annetun lain mukaisen määräyksen ASP- lainatietojen toimittamisesta ja tietojen toimitustavasta.

Ilmoitettavat tiedot

ASP-tilien talletustiedot sekä perustiedot ja tapahtumatiedot ASP-lainoista toimitetaan sähköistä tiedonsiirtomenetelmää käyttäen seuraavasti:

ASP-tilien talletustiedot toimitetaan liitteenä olevan ASP-tilitiedot tietuemallin mukaisesti. Jos tilitiedoissa on muutoksia tai puutteita, muuttuneet tai puutteelliset tiedot tulee toimittaa seuraavan kuukauden aineistossa.

Liitteenä olevan perustiedoston tietuemallissa määritellään ne ASP-lainojen perustiedot, jotka rahalaitos raportoi kuukausittain Valtiokonttorille. Tiedot sisältävät uudet lainat ja mahdolliset muutokset aikaisemmin myönnettyjen lainojen perustietoihin. Jos lainan perustietoihin tulee muutoksia, on rahalaitoksen ilmoitettava niistä Valtiokonttorille osana kuukausittaista tietojen toimittamista. Esimerkki tällaisesta muutoksesta on lainoitetun kohteen osoitteen muuttuminen tai laina-ajan muuttuminen.

ASP-korkotukilainan korkotukiajan päättymisen jälkeen ei perus- ja tapahtumatietoja tule enää välittää. Korkotukiajan päättymisen jälkeinen mahdollinen korkohyvityksen maksu tehdään seuraavana maksuajankohtana. Jos rahalaitos lakkauttaa korkotuen lainasta ennenaikaisesti esimerkiksi Valtiokonttorin päätöksen johdosta, tulee rahalaitoksen välittää lainan saldon viimeinen lyhennys raportointijakson tietojen toimittamisen yhteydessä.

Liitteenä olevan ASP-tapahtumatiedoston tietuemallissa määritellään ne ASP- lainojen nosto-, lyhennys-, velkomis- ja kokonaiskorontiedot sekä muut tiedot, jotka rahalaitoksen tulee toimittaa Valtiokonttorille. Aikaisemmin ilmoitettuihin tietoihin kohdistuvat korjaukset ilmoitetaan tietuemallin lisätietojen mukaisesti.

Raportointi kuukausittain

Rahalaitoksen tulee toimittaa edellisen raportointikauden (kuukauden) tiedot Valtiokonttorille heti seuraavan kuukauden alussa, kuitenkin viimeistään seuraavan kuukauden 10. päivä.

Ilmoitustapa

Rahalaitoksen tulee ilmoittaa tässä määräyksessä ja sen liitteissä tarkoitetut tiedot Valtiokonttorin osoittamaan verkkosijaintiin käyttäen sähköistä tiedonsiirtomenetelmää.

Korkohyvityksen laskuttaminen

Rahalaitosten tulee laskuttaa korkohyvitysvaatimukset Valtiokonttorilta eurooppalaisen standardin ja julkishallinnon ohjeiden mukaisesti verkkolaskuna. Verkkolaskun viitetiedoissa tulee ilmoittaa joko Valtiokonttorin yksikkö ja/tai henkilö, jolle lasku osoitetaan sekä aikaisemmin mahdollisesti ilmoitettu laskutusviite tai tilausnumero. Valtion virastoja ja laitoksia laskutettaessa yleinen maksuehto on vähintään 21 päivää. Valtiokonttorin verkkolaskuosoite löytyy Valtiokonttorin nettisivuilta www.valtiokonttori.fi/verkkolaskuosoite/. Verkkolasku laskutetaan verkkolaskuohjeen mukaisesti vastikkeettomana menona.

Rahalaitoksen yhteystietojen ilmoittaminen

Rahalaitoksen tulee ilmoittaa Valtiokonttorille sellaisten yhteyshenkilöiden tai – tahojen yhteystiedot, jotka käsittelevät rahalaitoksen Valtiokonttorille toimittamia sähköisiä tietoja. Rahalaitoksen tulee huolehtia yhteystietojen ilmoittamisen ajantasaisuudesta. Yhteystiedot ja niissä tapahtuvat muutokset ilmoitetaan Valtiokonttorille sähköpostitse osoitteeseen asp(at)valtiokonttori.fi

Voimaantulo

Tämä määräys tulee voimaan välittömästi. Ensimmäinen tämän määräyksen mukainen tietojen ilmoittaminen Valtiokonttorille tehdään tammikuun 2023 tiedoista helmikuun alussa kuitenkin viimeistään 10. päivä helmikuuta mennessä.

Lisätiedot

Lisätietoja tähän määräykseen liittyvistä asioista saa Valtiokonttorin Rahoitus- toimialan Antolainaus-yksiköstä puh. 0295 50 2000 tai sähköpostitse osoitteesta asp(at)valtiokonttori.fi

Toimialajohtaja Teppo Koivisto

Apulaisjohtaja Sanna Pälsi

ASP-lainaASP-säästäminenASP-valvonta