Mikä on puitetukiohjelma?

Polttoainetuki myönnetään Euroopan unionin tilapäisen puitetukiohjelman (EU 2022/C 131 I/01) nojalla (Ukraina-puite). Kaikkia kyseisen puitetukiohjelmaan nojalla myönnettyjä tukia koskee 400 000 euron konsernikohtainen enimmäismäärä, joka ei saa tukia myönnettäessä ylittyä. 400 000 euron enimmäismäärää laskettaessa otetaan huomioon kaikki yksittäisen yrityksen ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yritysten saamat tuet, jotka on myönnetty kyseisen puitetukiohjelman nojalla.

Aiheeseen liittyvät sisällöt