Mitä selvitystä minun tulee toimittaa Valtiokonttorille?

Vahingonkorvausasioiden käsittely alkaa aina korvausperusteen selvittämisellä. Siten ensi vaiheessa sinun on syytä toimittaa tarpeelliseksi katsomasi selvitys siitä, miksi katsot valtion olevan korvausvastuussa sinulle aiheutuneesta vahingosta. Mikäli asiassa ollaan toteamassa korvausperuste, Valtiokonttori pyytää sinulta tarvittaessa myöhemmässä vaiheessa lisäselvitystä vahingon määrästä. Tätä varten sinun kannattaa esimerkiksi säilyttää tositteet vahingosta aiheutuneista kuluista.

Aiheeseen liittyvät sisällöt