Mitä kustannuksia tapahtumatakuu korvaa?

Tapahtumayrittäjä tai alihankkija voi hakea korvausta, jos:

  • Tapahtumalle on myönnetty tapahtumatakuu
  • Yritys on ilmoitettu tapahtumaan pääjärjestäjäksi tai alihankkijaksi
  • Valtiokonttori on saanut ilmoituksen tapahtuman peruuntumisesta tai pienempänä järjestämisestä
  • Nämä tiedot voi tarkistaa tilastosivulta Tapahtumatakuun tilastot

 

Tapahtumatakuu korvaa sellaisia toteutuneita kustannuksia, jotka aiheutuvat peruuntuneen tai pienempänä toteutuneen tapahtuman suunnittelusta ja järjestelystä, kyseiseen tapahtumaan liittyviä toteutuneita kustannuksia ja ennakkoon tapahtumatakuuhakemuksella ilmoitettuja kustannuksia. Takuu korvaa alihankkijalle myös sellaisia toteutuneita kustannuksia, joista alihankkija ei ole saanut suoritusta tapahtumajärjestäjältä. Toteutunut kustannus voi olla esimerkiksi kyseiselle tapahtumalle jyvitetty palkka-, materiaali-, matkakulu.

 

Tapahtuman pääjärjestäjä on takuuhakemuksellaan ilmoittanut tapahtuman kokonaisbudjetin kululajeittain. Myös toteutuneet kustannukset ilmoitetaan näiden kululajien mukaan. Kululajeja ovat mm. tapahtumatilojen vuokrakulut, esiintyjä- ja ohjelmapalvelut, tapahtumateknologian palvelut, myynti ja vuokraus, tapahtumarakentamisen palvelut, myynti ja vuokraus, lipunmyyntipalvelut, tapahtumien oheispalvelut, suunnittelu ja konsultointi, digitaaliset tapahtumapalvelut, tapahtumajärjestäminen ja tapahtuma-alan erityispalvelut.

Mitä kustannuksia tapahtumatakuu ei korvaa?

 

Aiheeseen liittyvät sisällöt