Mitä korvauksen saaminen edellyttää?

Vahingonkorvauksen saaminen edellyttää, että asiassa todetaan olevan korvausvelvollisuus. Korvausvelvollisuus voi perustua joko tuottamukseen tai ankaraan vastuuseen. Tuottamuksella tarkoitetaan sitä, että viranomainen on moitittavalla tavalla tehnyt asiassa virheen tai laiminlyönnin, joka on aiheuttanut vahinkoa. Ankaralla vastuulla tarkoitetaan tuottamuksesta riippumatonta vahingonkorvausvelvollisuutta, jolloin riittävää on, että viranomainen on menetellyt tavalla, josta on aiheutunut vahinkoa. Ankaran vastuun syntyminen edellyttää, että siitä on jonkun toiminnan osalta säädetty erikseen tai se on oikeuskäytännössä hyväksytty. Esimerkiksi rekisterinpitäjän vastuu henkilötiedoista ja ympäristövahingot ovat ankaraan vastuuseen perustuvia vahinkotyyppejä.

Aiheeseen liittyvät sisällöt