Mikä on puitetukiohjelma?

Kustannustuki myönnetään EU:n tilapäisen puitetukiohjelman (komission päätös SA.56995) nojalla.  Kaikkia kyseisen puitetukiohjelmaan nojalla myönnettyjä tukia koskee 1,8 miljoonan euron yrityskohtainen enimmäismäärä, joka ei saa tukia myönnettäessä ylittyä. 1,8 miljoonan euron enimmäismäärää laskettaessa otetaan huomioon kaikki yksittäisen yrityksen ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yritysten saamat tuet, jotka on myönnetty kyseisen puitetukiohjelman nojalla.

EU:n puitetukiohjelmaan kuuluvat seuraavat tuet:

  • Kustannustuki (Valtiokonttori)
  • Sulkemiskorvaus (Valtiokonttori)
  • Tapahtumatakuu (Valtiokonttori)
  • Avustus koronapandemian vuoksi peruuntuville tai ennakoitua pienempinä toteutuville kulttuuritapahtumille sekä avustus urheilun ylimmän divisioonatason keskeytyneille kilpasarjoille ja sarjoja organisoiville lajiliitoille (Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM)
  • Ravitsemisalan uudelleentyöllistämisen tuki (KEHA-keskus)
  • Valtionavustus journalistisen sisällön edistämiseen (Traficom)
  • Tilapäinen TKI-laina liiketoiminnan häiriötilanteessa (Business Finland)
  • Ahvenanmaan maakuntahallituksen tilapäisesti laajennettu maksuvalmiustuki (tillfälligt utökat likviditetsstöd)
  • ELY-keskusten myöntämä kehittämisavustus (vain jos tuki on poikkeuksellisesti myönnetty puitetukiohjelman mukaisena eikä de minimis -tukena)

Myös kunnilla on ollut mahdollisuus hyödyntää EU:n tilapäisiä valtiontukipuitteita yrityksille myöntämissään tuissa. Yrityksen tulee ilmoittaa kustannustukea koskevassa hakemuksessaan Valtiokonttorille kaikki yritykselle puitetukiohjelman nojalla myönnetyt tuet.

Euroopan komissio on hyväksynyt toisen tukiohjelman (SA.63205), joka mahdollistaa kustannustuen myöntämisen yrityksille, joiden alkuperäisen tukiohjelman mukainen 1,8 miljoonan euron tukikiintiö on täynnä. Myös sulkemiskorvaukseen keskisuurille ja suurille yrityksille sovelletaan kyseistä puitetukiohjelmaa (SA.63205). Kattamattomien kiinteiden kustannusten korvauksen sekä suurten ja keskisuurten yritysten sulkemiskorvauksen hakuprosessi on manuaalinen ja käsittely edellyttää tilintarkastajan lausuntoa. Tukia myönnettäessä otetaan huomioon, ettei tukien konsernikohtainen enimmäismäärä, 10 miljoonaa euroa, ylity.

Aiheeseen liittyvät sisällöt