Kuinka kriisinhallintatehtävissä tapahtuneen tapaturman korvauskäsittely hoidetaan Valtiokonttorissa?

Kun Valtiokonttori on vastaanottanut korvaushakemuksesi, pyydämme työnantajaltasi jäljennöksen palvelusitoumuksestasi ja tarvittaessa myös sairauskertomuksen siltä ajalta, kun toimit kriisinhallintatehtävässä. Sen jälkeen Valtiokonttori käsittelee hakemuksesi ja tekee korvauspäätöksen.

Aiheeseen liittyvät sisällöt