Korvataanko sulkemisen vuoksi käyttämättä jääneitä ja pilaantuneita elintarvikkeita?

Ei. Yrityksen toimitilojen sulkemisaikana mahdollisesti pilaantuneita elintarvikkeita ei korvata sulkemiskorvauksella.

Aiheeseen liittyvät sisällöt