• Mikä on valtionavustuspalveluiden käyttöönottoprojektien aikataulu?

    Valtionapuviranomaiset ottavat uudet verkkopalvelut käyttöön vaiheittain. Valtionapuviranomaisen kehittämis- ja käyttöönottoprojekti alkaa noin 12-14 kuukautta ennen kuin verkkopalvelut varsinaisesti otetaan käyttöön.

  • Miten Valtiokonttori tukee valtionapuviranomaisia?

    Rakennamme, kehitämme ja ylläpidämme Hallinnoiavustuksia.fi -palvelua, jossa julkaistaan hakuilmoitukset ja -lomakkeet sekä tehdään niihin liittyvät täydennyspyynnöt. Palvelussa myös arvioidaan hakemukset sekä tehdään niihin liittyvät päätökset, maksatukset ja avustusten käytön seuranta. Tuemme viranomaisia palvelun käyttöönotossa muun muassa kouluttamalla käyttöönottomallin mukaisesti. Koulutamme virastojen pääkäyttäjät.

  • Miten Valtiokonttori tukee valtionavustusten hakijoita?

    Rakennamme, kehitämme ja ylläpidämme Haeavustuksia.fi -palvelua, jossa julkaistaan valtionavustusten hakuilmoitukset, ja jossa avustusten hakija asioi. Autamme hakijoita teknisissä ongelmatilanteissa. Sisällöllisiin kysymyksiin vastaavat valtionapuviranomaiset. Tunnistautumiseen ja valtuuksiin liittyvissä kysymyksissä auttaa Digi- ja väestötietovirasto. Tuotamme valtionapuviranomaisten käyttöön koulutusmateriaalia, jonka avulla viranomaiset opastavat hakijoita uuden järjestelmän käytössä.