• Voinko saada vapautuksen ulosotossa olevasta saatavasta?

  Vapautusta voit hakea vain valtiolle tulevista saatavista. Yksityisen velkojan (yksityishenkilön tai yrityksen, esim. pankin tai perintäyhtiön) tai kunnan saatavien osalta Valtiokonttori ei voi myöntää maksuvapautuslain mukaista vapautusta. Olennaista ei ole se onko saatava ulosottoperinnässä. Maksu ei muutu valtion saatavaksi vaikka ulosottovirasto hoitaisi asiaa.

 • Milloin asiani ratkaistaan?

  Mahdollisimman täydellinen hakemus liitteineen edistää asian käsittelyä. Lisäselvitysten pyytäminen saattaa hidastuttaa asiasi käsittelyä.

 • Voiko veroista saada vapautuksen?

  Verona perittävistä verohallinnon saatavista voi hakea veronkantolain mukaista Verohallinnolta. Lue lisää > 

  Valtiokonttorilta voi hakea maksuvapautuslain mukaista vapautusta jos kyseessä on rikoksen perusteella Verohallinnolle määrätty vahingonkorvaus.

 • Miksi alkuperäisiä asiakirjoja ei tule lähettää Valtiokonttoriin maksuvapautushakemuksen liitteinä?

  Muunnamme kaikki meille lähetetyt maksuvapautusasioihin liittyvät asiakirjat sähköiseen muotoon ja säilytämme ne sähköisinä tallenteina. Digitoinnin yhteydessä paperiset asiakirjat hävitetään.

 • Käsitelläänkö vapaaehtoista velkajärjestelyä maksuvapautusasiana?

  Yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 78 §:n mukaan velkajärjestelyyn liittyvä toimivalta on viranomaisella, jolla on toimivalta saatavan perimiseen. Näin ollen Valtiokonttoriin saapunut ehdotus, joka koskee vapaaehtoista velkajärjestelyä, siirretään saatavaa perivän viranomaisen käsiteltäväksi.

 • Voiko maksuvapautuksen saada jo maksetusta maksusta tai korvauksesta?

  Maksuvapautusta ei voida myöntää siltä osin kuin maksu tai korvaus on jo maksettu ennen maksuvapautushakemuksen saapumista Valtiokonttoriin. (Ks. korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu KHO 28.11.1996 taltio 3714.)