seija.friman@valtiokonttori.fi
+358 50 514 3960

Seija Friman

Hankejohtaja, Valtiokonttori

Seija Friman toimii Valtiokonttorin Talous-, tieto- ja työelämäpalvelut -toimialalla hankejohtajana. Seijalla on juridinen peruskoulutus, lisäksi talouden ja henkilöstöjohtamisen osalta lisäkoulutusta. Työkokemusta on pitkän työuran aikana kertynyt monenlaisista tehtävistä, mutta eniten sitä löytyy koko valtionhallinnon kattavista konsernin kehittämishankkeista mm. talous- ja henkilöstöhallinnon uudistamisesta ja valtion hankintojen digitalisoinnista. Näiden myötä on karttunut osaamista organisaatiotason muutosten läpiviennistä, systeemisen muutoksen toteuttamisesta. Kehittämistyössä keskeisenä seikkana Seija pitää sitä, että kehittämistyöhön otetaan mukaan jo alusta alkaen eri sidosryhmien edustajat.