sari.virta@valtiokonttori.fi
0295 502 397

Sari Virta

Kehittämispäällikkö, Valtiokonttori

Sari Virta on työelämäpalveluiden kehittämispäällikkö ja toimii tiimin esihenkilönä. Hän vastaa työelämäpalveluiden tiimin toiminnasta sekä toiminnan suunnittelusta ja kehittämisestä yhdessä tiimiläisten kanssa. Sari tekee myös monenlaista sidosryhmäyhteistyötä ja toimii mielellään erilaisissa verkostoissa.

Sarilla on monitahoinen kokemus kehittämistyöstä ja johtamisesta niin käytännössä kuin teoriassa. Hän haluaa edistää hyvinvoivaa työelämää, lähtökohtanaan ihmislähtöisyys ja vuorovaikutus. Sari innostuu muutoksesta ja kokeiluista sekä kokemukseensa perustuen tietää, että yhteistyö syntyy yhdessä tekemällä.

Sariin voi olla yhteydessä erilaisissa työelämäpalvelujen tiimin työkenttään kuuluvissa asioissa. Erityisesti yhteistyön virittely ja kehittely sekä palautteen saaminen ovat lämpimästi tervetulleita.

työelämäpalvelut