Outi Vänttinen
outi.vanttinen@valtiokonttori.fi
0295 50 2409

Outi Vänttinen

Kehittämispäällikkö, Valtiokonttori

Outi Vänttinen työskentelee kehittämispäällikkönä ja hänellä on laaja kokemus erilaisista valtion taloushallinnon asiantuntija- ja kehittämistehtävistä. Outilta löytyy vahvaa kokemusta ja asiantuntemusta myös keskuskirjanpidon hoitoon, valtion tilinpäätökseen sekä talousarvion tilijaotteluun ja keskitettyyn valtuusseurantaan liittyvistä asioista. Myös valtion yhteisten taloustietovarantojen hyödyntäminen on lähellä hänen sydäntään.

Parhaillaan Outin työpöydällä ovat valtion konsernilaskennan tiekartan hankkeet; valtion tilinpäätöksen uudistaminen sisäisten erien käsittelyn osalta ja sitä seuraavat kokonais- ja konsernilaskelmien kehittämishankkeet.

taloushallintotalouspalvelut