lotta.degerholm@valtiokonttori.fi
0295503232

Lotta Degerholm

Kehittämispäällikkö, Valtiokonttori

Lotta Degerholm työskentelee hankintatoimen kehittämispäällikkönä. Hänen tehtäviinsä kuuluu erityisesti hankintaprosessin tarpeesta-sopimukseen -vaiheet. Aiempaa kokemusta Lotalla on erilaisista hankintatoimen kehittämisprojekteista niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla. Lisäksi hänellä on vankka käytännön kokemus laajojen ja vaativien kilpailutusten läpiviemisestä.

Lotta on kiinnostunut soveltamaan kokemuksiaan ja osaamistaan valtion hankintatoimen kehittämiseen. Häntä kiinnostaa erityisesti hankintaprosessin tehostaminen ja toimintatapojen yhtenäistäminen digitalisaatiota hyödyntäen.

Tulevaisuuden hankintaprosessin Lotta näkee entistä läpinäkyvämpänä ja tehokkaampana, josta turhat työvaiheet ja manuaalinen työ on karsittu. Myös vaikuttavuusperusteisten hankintojen ymmärrys ja niiden mittaaminen on pitkälle edistynyttä toimintaa.

Voit olla yhteydessä Lottaan erityisesti hankintaprosessin alkuvaiheiden asioissa.

hankinnathankintatoimijulkiset hankinnat