Katri Kanerva
katri.kanerva@valtiokonttori.fi
0295 50 3364

Katri Kanerva

Kehityspäällikkö (virkavapaalla), Valtiokonttori

Kehityspäällikkönä Valtiokonttorissa työskentelevä Katri Kanerva koordinoi valtionhallinnon vastuullisuusraportoinnin yhtenäisen viitekehyksen kehitystyötä. Yhteiskunnan ja valtion nykyajassa kohtaamat haasteet vaativat paitsi syväluotavaa asiantuntijuutta, myös eri alojen voimien yhdistämistä. Katri uskoo, että ongelmanratkaisussa tulee entistä enemmän keskittyä eri näkökulmien yhteen tuomiseen parhaimpien ratkaisujen löytämiseksi. Kokonaiskuvaa on vaikea koota hajallaan olevasta raportoinnista.

Vastuullisuusraportointi on sekä sisäisen että ulkoisen viestinnän työkalu, joka nojaa konkreettiseen vastuulliseen toimintaan ja kestävän kehityksen edistämiseen. Kun vastuullisuusraporttien laatimiselle on luotu valtionhallinnon yhteinen kehys, on Katrin mielestä tärkeää keskittyä tukemaan virastojen ja laitosten konkreettista työtä sekä luoda toimivia verkostoja asiantuntijoiden välille.

Katrin tausta on valtion taloushallinnon ohjaustehtävissä, mikä on luonut mielenkiintoisen perustan vastuullisuusraportoinnin kehittämiseen. Taloushallinnossa Katria kiehtoo monipuolisuus – talous kytkeytyy tiiviisti lähes kaikkeen yhteiskunnalliseen toimintaan. Talousraportoinnin rikastaminen yhdistelemällä perinteiseen taloustietoon muita elementtejä parantaa kokonaiskäsitystämme valtion toiminnasta yhteiskunnan eri osa-alueilla. Katri on innoissaan vastuullisuusraportoinnin laajenemisesta valtiolla erityisesti siksi, että sen avulla paitsi tuodaan olemassa oleva vastuullisuustyö näkyväksi, myös mahdollisesti löydetään uusia näkökulmia valtion ydintehtävien toteuttamiseen.

vastuullisuusraportointi