jesse.saukkosaari@valtiokonttori.fi
0295 502 086

Jesse Saukkosaari

Korkeakouluharjoittelija, Valtiokonttori

Jesse Saukkosaari tuottaa sekä analyyseja että raportteja tilaajille. Erityisen kiinnostunut Jesse on visualisoinnista ja geoinformatiikasta. Jesse uskoo elinikäiseen oppimiseen ja tuleekin olemaan nöyrä kisälli, vaikka harjoittelijan nimike vaihtuisikin, sillä ammattilaisuus vaatii jatkuvaa oppimista.