Eeva Penttilä
eeva.penttila@valtiokonttori.fi
0295 50 2563

Eeva Penttilä

kehittämispäällikkö, Valtiokonttori

Eeva Penttilä on palveluiden kehittämisen ja viestinnän asiantuntija. Työssään hän vastaa Valtiokonttorin Talous, tieto ja työelämä -toimialan viestinnän koordinoinnista sekä Tietokiri-hankkeen ja kuntien automatisoituun talousraportointiin tähtäävästä viestinnästä.

Tietokiri on tiedolla johtamisen asialla. Hankkeen tavoitteena on levittää tietoon perustuvaa johtamisen kulttuuria julkishallintoon. Eevan tehtävänä on tuoteomistajan roolissa varmistaa, että valtion yhteisten palveluntuottajien hallussa olevat valtion organisaatioita koskevat toiminnan, talouden ja hallinnon tiedot saadaan koottua Tietokirin tietoalustalle. Tavoitteena on, että nämä valtion yhteiset tiedot, eli valtion konsernitiedot, olisivat entistä helpommin hyödynnettävissä analysointi- ja raportointitehtävissä sekä julkisesti rajapintojen ja Tutkihallintoa.fi-palvelun kautta.

Vuosien varrella Eeva on työskennellyt useissa laajoissa valtionhallinnon kehittämishankkeissa, ollut kehittämässä verkkopalveluita ja organisaatioiden toimintakulttuuria. Hänen mielestään avoin viestintä ja ihmisten välinen vuorovaikutus on onnistumisen ytimessä. Hän on korkeakouluopinnoissaan perehtynyt viestintään, verkkopalveluiden kehittämiseen, markkinointiin, taloushallintoon, liiketalouteen sekä rahoitusinstrumentteihin. Työn kautta tutuiksi ovat tulleet mm. palvelumuotoilun menetelmät, tietosuoja ja riskienhallinta.

kuntatalousTietokirivaltion konsernitietojen integrointiviestintä