Anni Koikkalainen

maksatuskäsittelijä, Valtiokonttori

Anni työskenteli keväällä ja kesällä 2021 maksatuskäsittelijänä kustannustuen hankkeessa. Hänen työtehtäviinsä kuului esimerkiksi hakemuskäsittelyä ja asiakaspalvelua yritysten sulkemiskorvauksen parissa.

Anni opiskelee poliittista historiaa ja työ Valtiokonttorilla antoi hänelle suuren määrän tietoa ja taitoa, josta on varmasti paljon hyötyä myös tulevaisuudessa. Rakkaimpana mieleen hänelle jäi kuitenkin Valtiokonttorin lämmin työilmapiiri.