Kattava kokonaiskuva valtiontaloudesta

Valtiokonttorin ehdotus valtion tilinpäätösinformaation ja konsernilaskennan kehittämiseksi