Laskun vähimmäistietosisältö

Valtiolle tulevat ostolaskut esikäsitellään keskitetysti Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksessa Palkeissa. Laskulla tulee olla riittävät ja oikeat tiedot, jotta laskun käsittelyä voidaan automatisoida. Tämän lisäksi lasku voidaan kohdistaa automaattisesti tilaukseen tai sopimukseen, jolloin lasku ei mene erilliselle tarkastus- ja hyväksymiskierrolle.

Laskun mukana voi lähettää myös liitteitä (suositusformaatti on pdf).

Valtion virastot edellyttävät, että lasku täyttää alv-direktiivin edellyttämät sisältövaatimukset. Ohessa Verohallinnnon ohje Laskuvaatimukset arvonlisäverotuksessa (A214/200/2016).

Puutteelliset laskut virasto palauttaa laskuttajalle maksamattomana.

Laskulla pitää olla lisäksi viraston erikseen ilmoittamat yhteyshenkilö- ja lisätiedot laskun käsittelyn sujuvoittamiseksi vastaanottajalla.

Lisäksi laskulla on oltava tilausnumero, sopimusnumero, tiliöintikoodi tai työmaatieto, jos virasto on ilmoittanut sen laskuttajalle. Voit lukea näistä lisää alla olevista linkeistä.

Lisätietoja: verkkolaskutus@valtiokonttori.fi

Julkaistu 12.5.2016 klo 14.08 , päivitetty 30.5.2017 klo 15.57
Suomeksi   På svenska

Takaisin sivun alkuun