Laskun vähimmäistietosisältö

Valtiolle tulevat ostolaskut esikäsitellään keskitetysti Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksessa Palkeissa. Laskulla tulee olla riittävät ja oikeat tiedot, jotta laskun käsittelyä voidaan automatisoida. Tämän lisäksi lasku voidaan kohdistaa automaattisesti tilaukseen tai sopimukseen, jolloin lasku ei mene erilliselle tarkastus- ja hyväksymiskierrolle.

Laskun mukana voi lähettää myös liitteitä (suositusformaatti on pdf).

Valtion virastot edellyttävät, että lasku täyttää alv-direktiivin edellyttämät sisältövaatimukset. Ohessa Verohallinnnon ohje Laskuvaatimukset arvonlisäverotuksessa (A214/200/2016).

Puutteelliset laskut virasto palauttaa laskuttajalle maksamattomana.

Laskulla pitää olla lisäksi viraston erikseen ilmoittamat yhteyshenkilö- ja lisätiedot laskun käsittelyn sujuvoittamiseksi vastaanottajalla.

Lisäksi laskulla on oltava tilausnumero, sopimusnumero, tiliöintikoodi tai työmaatieto, jos virasto on ilmoittanut sen laskuttajalle. Voit lukea näistä lisää alla olevista linkeistä.

Direktiivi 2014/55

Valtionhallinnolla on huhtikuusta 2019 alkaen valmius vastaanottaa semanttisen mallin mukaisia verkkolaskuja. Ohessa on julkishallinnon soveltamisohje, johon on koottu ne tietoelementit joita julkishallinto on täsmentänyt.

Julkishallinnon täsmentävä ohje direktiivin 2014/55 semanttisen mallin mukaisten verkkolaskujen vastaanottoon >

Public administration’s instruction for the acceptance of electronic invoices compliant with the semantic data model given in Directive 2014/55 >

Finvoice 3.0 ja TEAPPSXML 3.0 vastaavuustaulukko julkaistaan Finanssialan ja Tiedon sivuilla, ohessa linkit

Linkki Tiedon sivuille >

Linkki Finanssialan sivuille >

Taulukon alussa on sähköpostiosoitteet, joihin voi toimittaa mahdolliset kysymykset ja kommentit.

Lisätietoja verkkolaskun vähimmäistietosisällöstä ja verkkolaskudirektiivistä: verkkolaskutus(at)valtiokonttori.fi

Julkaistu 12.5.2016 klo 14.08 , päivitetty 8.5.2018 klo 13.54
Suomeksi   På svenska

Takaisin sivun alkuun