Matkustus

Valtionhallinnon konsernitoimijoiden työnjakoa ja vastuita selkiytetään. Tähän liittyen osa Valtiokonttorin hoitamista HR-prosessien kehittämiseen ja tukeen liittyvistä tehtävistä siirretään 1.10.2018 mennessä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen (Palkeet) hoidettavaksi. Jatkossa matkustukseen liittyvä materiaali löytyy Palkeitten ulkoisilta sivuilta.

Valtiokonttori ohjaa ja kehittää valtion matkustusprosessia ja toimintamalleja sekä ylläpitää valtion matkustuksen raportointia tukevia yhteisiä käsitteitä ja tietosisältöjä. Työskentelemme matkustusstrategian ja muita konsernitason strategioiden tavoitteiden edistämiseksi. Vastaamme matkahallintaprosessin yhtenäisen soveltamisen neuvonnasta ja ohjauksesta valtion matkahallinnon strategian toteutumista tukevalla tavalla yhdessä valtiovarainministeriön kanssa.

Matkustusstrategia

Valtiolle hyväksyttiin yhteinen matkustusstrategia vuonna 2008. Siinä määriteltiin virkamatkustuksen ja matkahallinnon tavoitetila sekä toimenpiteet siihen pääsemiseksi. Virastoille asetettiin tavoitteet lisätä matkahallinnon tuottavuutta, alentaa matkakustannuksia ja terävöittää virkamatkustamisen ohjausta. Tavoitteeksi asetettiin myös selkeyttää valtion matkustuspalveluiden hankinnan ohjauksen ja kilpailuttamisen toteutusperiaatteita. Strategian toteutumista arvioitiin vuonna 2013 julkaistussa seurantaselvityksessä.

Lue aiheesta lisää VM:n sivuilta >

M2 Matka- ja kulunhallintajärjestelmä

M2 on sähköinen matka- ja kulunhallintajärjestelmä, jolla valtionhallinnon organisaatioissa hoidetaan ennen matkaa matkasuunnitelmien teko ja matkan jälkeen käsitellään matkasta aiheutuneet kulut. Matkahallintajärjestelmä M2 on siirtynyt 1.1.2014 Palkeiden vastuulle.

Hyödylliset linkit

Matkustuksen palvelut (Palkeet) >
Valtion virkamatkat (VM) >
Valtion matkakulut (Netra / Hallinnonalaraportit / Matkakulut hallinnonaloittain) >
Matkustuksen puitejärjestelyt (Hansel / Puitejärjestelyt / Matkustuksen hallinta) >
Matkakustannusten korvaukset verotuksessa (Vero) >

Yhteystiedot >

Julkaistu 8.11.2012 klo 10.38 , päivitetty 24.9.2018 klo 16.41
Suomeksi   På svenska

Takaisin sivun alkuun