Yhteistyö

Yhteistyö muun terveydenhuollon, työhallinnon, opetushallinnon, sosiaalivakuutuksen ja sosiaalihuollon sekä työsuojeluviranomaisen edustajien kanssa:

Työterveyshuollon tulee toimia tiiviissä yhteistyössä muun  erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon kanssa. Sairauksien hoidossa työterveyshuollon keskeinen rooli on arvioida jäljellä olevaa toimintakykyä suhteessa työn vaatimuksiin ja ottaa täten vastuu työkyvyn arvioinnista. Sairauksien hoidossa hoitoonohjauksen ja tiedonkulun on oltava viivytyksetöntä.

Julkaistu 5.12.2012 klo 10.11 , päivitetty 5.12.2012 klo 17.01
Suomeksi   På svenska

Takaisin sivun alkuun