Kunta- ja maakuntatalouden tietopalvelu

Kuntadata-logo

Kuntatalouden tietopalvelu -kuvitus

Kuntien ja maakuntien rekisterinpito- ja raportointipalvelutehtävät on annettu Valtiokonttorin tehtäväksi 1.1.2020 alkaen. Kunta- ja maakuntatalouden tietopalveluprojektin tavoitteena on rakentaa tehtävien edellyttämät toimintamallit ja tuotantotasoiset järjestelmät. Projekti käynnistyi Valtiokonttorissa 2016 ja on osa Kuntatieto-ohjelmassa määriteltyjen toimenpiteiden toteuttamista. Projekti kestää 2019 loppun ja tuotantokäyttö aloitetaan 2020 alussa.

Tavoitteet

Tietopalvelun on tarkoitus edistää kuntien ja maakuntien taloustietojen keruuta, tietovarastointia ja raportointia niin, että taloustiedot tilinpäätöstietoineen ovat mahdollisimman ajantasaisia, vertailukelpoisia, avoimesti eri viranomaisten ja päättäjien käytettävissä sekä julkisesti kaikkien saatavilla.

Toimijat

Kunta- ja maakuntatalouden tietopalveluprojekti toteutetaan Valtiokonttorissa. Valtiokonttori on myös valmistuvan palvelun omistaja. Projektin etenemistä ohjaa ja seuraa ohjausryhmä, jossa on edustus valtiovarainministeriöstä, Tieke ry:stä, Verohallinnosta, Kuntaliitosta, Tilastokeskuksesta ja Tieteen tietotekniikan keskus Oy:stä (CSC).

Projektiryhmä vastaa työn etenemisestä ja varsinaisesta toteutuksesta. Projektiryhmässä ovat edustettuina Valtiokonttori ja CSC.

Palvelun kohde- ja sidosryhmät

Palvelun kohderyhmiä ovat kunnat, kuntayhtymät, kunnalliset liikelaitokset ja muut taseyksiköt (talousjohto ja -hallinto), sekä tämän hetkisen suunnitelman mukaan myös maakunnat ja maakunnan palvelulaitokset (talousjohto ja -hallinto).

Muita tärkeitä sidosryhmiä ovat mm. valtiovarainministeriö, muut ministeriöt, Kuntaliitto, Tilastokeskus, poliittiset päättäjät, media ja kansalaiset.

Yhteystiedot >

Julkaistu 11.5.2017 klo 10.44 , päivitetty 30.8.2017 klo 13.17


Takaisin sivun alkuun

Anna palautetta

Viesti koskee


Yhteystiedot