Kunta- ja maakuntatalouden tietopalvelu

Kuntadata-logo

Kuntatalouden tietopalvelu -kuvitus

Kuntien taloustietojen tiedonkeruuvastuu siirtyy Tilastokeskukselta Valtiokonttorille vuonna 2021. Vastaavasti Valtiokonttori tulee vastaamaan myös maakuntien taloustietojen keruusta. Lisäksi kuntien ja maakuntien taloustietojen rekisterinpitoon ja tietojen raportointiin liittyvät tehtävät tullaan hoitamaan Valtiokonttorissa.

Em. vastuiden toteuttamiseksi Valtiokonttorissa on käynnistetty syksyllä 2016 Kunta- ja maakuntatalouden tietopalveluprojekti. Sen tavoitteena on rakentaa em. tehtävien edellyttämät toimintamallit ja järjestelmät prosessin toteuttamiseksi. Projekti on osa Kuntatieto-ohjelmassa määriteltyjen toimenpiteiden toteuttamista.

Tavoitteet

Tietopalvelun tavoitteena on edistää kuntien ja maakuntien taloustietojen keruuta, tietovarastointia ja raportointia niin, että käytettäviksi tarjottavat taloustiedot ovat mahdollisimman ajantasaisia, vertailukelpoisia, avoimesti ja julkisesti kaikkien saatavilla.

Toimijat

Valtiokonttori on tietopalvelun omistaja. Projektin etenemistä ohjaa ja seuraa ohjausryhmä, jossa on edustus valtiovarainministeriöstä, Verohallinnosta, Kuntaliitosta, Tilastokeskuksesta, Tieke ry:stä, ja Tieteen tietotekniikan keskus Oy:stä (CSC).

Projektiryhmä vastaa työn etenemisestä ja varsinaisesta toteutuksesta. Projektiryhmässä ovat edustettuina Valtiokonttori ja CSC.

Palvelun kohde- ja sidosryhmät

Palvelun kohderyhmiä ovat kunnat, kuntayhtymät, kunnalliset liikelaitokset ja muut taseyksiköt sekä maakunnat ja niiden liikelaitokset.

Muita tärkeitä sidosryhmiä ovat mm. valtiovarainministeriö, muut ministeriöt, Kuntaliitto, Tilastokeskus, poliittiset päättäjät, media ja kansalaiset.

Tietopalvelukokonaisuus

Tietopalvelu muodostuu useammasta palvelusta.

Taloustietojen siirtopalvelun kautta lähetetään kuntien ja maakuntien tietojärjestelmistä XBRL- tai CSV-muotoista taloustietoa Valtiokonttorin ylläpitämään tietokantaan, josta ne siirtyvät hyväksyntäpalveluun.

Hyväksyntäpalvelussa taloustietojen lähettäjä voi tarkastella lähettämiään tietoja ja todeta niiden oikeellisuuden. Lähetetty data validoidaan ja mikäli tiedoista löytyy virheitä tai muuta tarkastettavaa, lähettäjää pyydetään tarvittaessa korjaamaan tiedot ja lähettämään ne uudelleen.

Tietojen ollessa kunnossa, lähettäjä hyväksyy ne ja taloustiedot siirtyvät rekisteripalveluun, joka toimii hyväksyttyjen ja tarkastettujen taloustietojen tietovarastona. Rekisteripalvelu toimii avoimena rajapintana, jonka kautta tietokantaan tallennettuja tietoja voidaan hyödyntää.

Raportointipalvelu toteutetaan osana laajempaa julkishallinnon raportointipalvelua ja se mahdollistaa taloustietojen julkaisemisen, raportoinnin ja analysoinnin. Taloustiedot ovat rajapinnan kautta avoimesti hyödynnettävissä yhteisestä raportointiympäristöstä.

Yhteystiedot >

Julkaistu 11.5.2017 klo 10.44 , päivitetty 27.6.2018 klo 11.28
Suomeksi   På svenska   In English

Takaisin sivun alkuun

Anna palautetta

Viesti koskee


Yhteystiedot