Jatkoa aiemmille kokeiluille – Henkilökierto henkilöstöpäälliköille käynnistymässä  (20.3.2017)

Henkilöstöpäälliköille tai vastaavia tehtäviä hoitaville suunnattu henkilökiertokokeilu on parhaillaan työn alla Valtion henkilöstöpalveluissa. Asian tiimoilta on jo lähestytty virastojen johtoa ja seuraavaksi on tarkoitus viestiä asiasta suoraan kokeilun kohderyhmälle. Tavoitteena on, että kokeilun toteutukseen mukaan lähtevät organisaatiot olisivat selvillä toukokuussa ja toimenpiteissä voitaisiin edetä käytännön toteutukseen työnantajaosapuolien sopimassa aikataulussa. Kerromme aiheesta lisää seuraavassa uutiskirjeessämme.

Valtiokonttori toteutti vuonna 2016 kaksi valtionhallinnon organisaatioille ja henkilöstölle kohdennettua kokeilua, jotka tekivät tunnetuksi mahdollisuutta siirtyä väliaikaisesti työskentelemään toisessa virastossa ja hankki kokemuksia henkilökierron toimintatavoista. Henkilökiertopaikkoja ilmoitettiin kaikkiaan 130 ja ne tuottivat 479 ilmoittautumista. Toteutusten aikana Valtiolle.fi-portaalin sisäisen liikkuvuuden osioon kirjautui runsaat 4500 uutta käyttäjää. Kokeilujen tuloksena sivulle www.valtiokonttori.fi/henkilokierto on koottu henkilökiertoa käsittelevää tukimateriaalia esimiehelle, HR:lle ja henkilöstölle.

Henkilökierron toteutumisen näkökulmasta tärkeää on työntekijän ja esimiehen yhteistyö henkilökierron toteutuksen edistämisessä ja sen tavoitteiden määrittelyssä. Edellä mainitulle sivustolle koottujen ohjeiden lisäksi henkilökiertojen toteutumista edistää jos organisaatiossa on kuvattu sisäiset menettelytavat henkilökierron toteutuksessa. Vaikka henkilökierron toteutus voidaan sopia organisaatioiden välillä myös ilman ilmoittelua, on hyvä jos henkilökiertotehtäviä on Valtiolle.fin sisäisen liikkuvuuden osiossa tarjolla nykyistä useammin – määräaikaisia tehtäviä täytettäessä osana rekrytointiprosessia olisikin hyvä pohtia mahdollisuutta tarjota tehtävää määräaikaisen palvelussuhteen sijaan henkilökiertona.

Valtiokonttorin infosivut henkilökierrosta:

Henkilökierto > ja Kokemuksia henkilökierrosta >

Valtiotyönantaja-julkaisu 4/2016:

Henkilökierto >

Valtiokonttorin Näköaloja-blogeja aiheesta:

Osaaminen kiertoon henkilökiertopilotissa >
Onko virasto ja tekeminen urautunutta? – Henkilökierto rohdoksi anemiaan >
Happily ever after – minkälaisia tarinoita henkilökierrosta sinä haluat kuulla? >

Kohderyhmä: Virastot ja laitokset
Ydinprosessi: Henkilöstöjohtamisen tukeminen
Julkaistu 20.3.2017 klo 11.29 , päivitetty 24.3.2017 klo 9.55

Takaisin sivun alkuun

Anna palautetta

Viesti koskee


Yhteystiedot