Kansalaisille ja yhteisöille suunnatut korvauksiin ja etuisuuksiin liittyvät julkaisut:

Rintamaveteraaniasioiden kuntakirjeet

Rintamaveteraaniasioiden ohjekirjeet

Rintamaveteraanien kuntoutuksen ohjekirje kunnille 2019 >
Rintamaveteraanien kotona asumista tukevien palveluiden ohjekirje kunnille 2019 >

Rintamaveteraanien kuntoutus- ja avopalveluiden ohjekirje kunnille 2018 >

Sotainvalidiasioiden kuntakirjeet

Oppaat sotainvalidien korvauksista

Sotilasvammalain mukaiset korvaukset >
Sotilasvammalain mukaiset asunnonmuutostyöt >
Sotainvalideille järjestettyjen palvelujen korvaaminen kunnille ja kuntayhtymille 2019 >

Vahingonkorvausoppaat

Jos töissä sattuu – Valtion korvaamat työtapaturmat ja ammattitaudit >
Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu -esite >
Korvaus rikoksen uhrille – 1.1.2006 tai sen jälkeen tapahtuneista rikoksista >
Korvaus rikoksen uhrille – ennen vuotta 2006 tapahtuneista rikosvahingoista >
Kriisinhallintatehtävissä loukkaantuneiden korvauskäsittely >
Asepalveluksessa loukkaantuneiden korvauskäsittely >

Maksuvapautusasioiden esite:

Valtiolle tulevasta maksusta tai korvauksesta vapauttaminen >

Katso myös kansalaisille suunnatut työhyvinvointiin ja riskienhallintaan liittyvät julkaisut >