Kansalaisille ja yhteisöille suunnatut korvauksiin ja etuisuuksiin liittyvät julkaisut:

Veteraaniasioiden kuntakirjeet

Oppaat sotainvalidien ja veteraanien korvauksista

Sotilasvammalain mukaiset korvaukset >
Sotilasvammalain mukaiset asunnonmuutostyöt >

Vahingonkorvausoppaat

Jos töissä sattuu – Valtion korvaamat työtapaturmat ja ammattitaudit >
Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu -esite >
Korvaus rikoksen uhrille – 1.1.2006 tai sen jälkeen tapahtuneista rikoksista >
Korvaus rikoksen uhrille – ennen vuotta 2006 tapahtuneista rikosvahingoista >
Esimerkkitapauksia varusmiespalveluksessa ja rauhanturvatehtävissä loukkaantuneiden korvauskäsittelystä >

Maksuvapautusasioiden esite:

Valtiolle tulevasta maksusta tai korvauksesta vapauttaminen >

Katso myös kansalaisille suunnatut työhyvinvointiin ja riskienhallintaan liittyvät julkaisut >