Valtio tukee kotitalouksia energiakriisin aiheuttamassa poikkeuksellisessa tilanteessa. Yksi tukimuodoista on takautuvasti maksettava sähköhyvitys, jonka sähköyhtiöt hyvittävät suoraan asiakkailleen. Se perustuu lakiin takautuvasti maksettavasta sähköhyvityksestä.

Lain mukaan sähköyhtiöt myöntävät sähköhyvitykset, ja Valtiokonttori maksaa sähköyhtiöille nämä hyvitykset. Valtiokonttori ei toimi maksajana kuluttaja-asiakkaiden sähköhyvityksissä, eikä se voi ottaa kantaa ongelmatilanteisiin sähköyhtiöissä.

Sähköyhtiöt tekevät hyvityksen suoraan asiakkailleen sähkölaskussa, jos hyvityksen ehdot täyttyvät. Hyvitystä ei siis tarvitse hakea erikseen, vaan hyvitys tapahtuu automaattisesti sähköyhtiön ja asiakkaan välillä. Hyvityksen suuruus on sama kaikille, eikä sen taso riipu esimerkiksi siitä, mistä yhtiöstä hyvitys myönnetään. Lisätietoja hyvityksen suuruudesta ja ehdoista voit lukea Energiaviraston verkkosivuilta 

 

Valtiokonttorin rooli takautuvassa sähköhyvityksessä

Valtiokonttori toimii lain mukaan hyvityksen maksajana sähköyhtiöille. 10.3.2022 alkaen sähköyhtiöt voivatkin hakea Valtiokonttorista maksua hyvityksistä, jotka ne ovat itse ensin hyvittäneet kuluttaja-asiakkaille.

Toivomme, että et ota yhteyttä Valtiokonttoriin ongelmatilanteessa, sillä emme pysty ohjeistamaan tai auttamaan kuluttaja-asiakkaiden hyvitystä tai sähkölaskuja koskevissa ongelmissa, emmekä voi myöntää hyvityksiä suoraan kuluttaja-asiakkaille.

Jos sähköyhtiö on maksanut hyvityksesi väärin, ota ensimmäisenä yhteyttä sähkönmyyjääsi ja vaadi virheen korjaamista. Sähköyhtiöllä on 30 päivää aikaa käsitellä vaatimuksesi virheen korjaamisesta. Jos sähköyhtiö ei korjaa virhettä tämän ajan kuluessa, voit tehdä hakemuksen Energiavirastolle virheen korjaamiseksi. Lisätietoja ja ohjeita ongelmatilanteiden varalle voit lukea Energiaviraston verkkosivuilta >