Statskontoret håller på att gå över till ett nytt sätt att publicera affärsbokföringens kontoplan. Hittills publiceras kontoplaner både i Power BI format och som ett Word-dokument. Vi önskar att du ger respons på förnyelsen och på hur den nya sidan för kontoplaner fungerar så att vi kan utveckla den vidare. Feedback och utvecklingsidéer kan du skicka in till laskentatoimi@valtiokonttori.fi.

Du kan se rapporterna via det inbäddade fönstret nedan. Vi rekommenderar att du använder webbläsaren Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

Öppna rapporten i fullskärmsläget >

Tips: Du kan göra olika filteringsval för konton och kontoplan från menyerna till vänster om bilden. Använd sökfunktionen för att söka till exempel efter kontonamn, nummer eller legend. Sökfunktionen gör det möjligt att visa flera konton samtidigt eller alternativt kan du bara söka i interna konton eller T-konton.

Om ingen inbäddad statistik syns i din webbläsare, läs igenom Snabbinstruktionerna om Power BI-kakorna.