assistentit@valtiokonttori.fi
0295 50 3001

Assistenternas kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter och servicenummer till Statskontorets assistenter, Assistenter