Vem kan ansöka om ersättning för stängning?

Ersättning kan sökas av företag eller koncerner som har sammanlagt högst 49 anställda och som har varit tvungna att stänga verksamhetsstället på grund av gällande lag eller myndighetsbestämmelser. Beslutet om stängning grundar sig på statsrådets förordning eller Regionförvaltningsverkets paragraf 58 g i lagen om smittsamma sjukdomar. Stängningen gäller restauranger och övriga förplägnadsföretagr, samt t.ex. gym, idrottsplatser och inomhuslekplatser.

Samhörande innehåll