Hur fastställs en dagpenning?

Storleken på en dagpenning beräknas från fall till fall beroende på om du haft en inkomst eller inte och om du är studerande eller inte.

Samhörande innehåll