• Mitä?

    Valtuus on määrältään ja käyttötarkoitukseltaan rajattu oikeus tehdä sopimuksia ja antaa sitoumuksia, joista aiheutuvia menoja varten tarvittavat määrärahat otetaan joko kokonaan tai puuttuvilta osiltaan seuraaviin talousarvioihin. Valtuutta koskevat sopimukset tulee tehdä (valtuutta käyttää) vain kyseisen varainhoitovuoden aikana.

    Valtuudet esitetään eduskunnan päättämän talousarvion ja lisätalousarvioiden päätösosassa. Kirjanpitoyksikkö voi talousarvion lisäksi saada valtuuksia myös muun lainsäädännön nojalla.

    Kirjanpitoyksiköt toimittavat valtuustietonsa Valtiokonttorin keskitettyyn valtuusseurantaan.

    Keskitetyn valtuusseurannan tiedot sisällytetään valtion tilinpäätökseen.