• Lyhyesti

  Ympäristökeskukset ovat myöntäneet maanparannuslainoja (lainaryhmä 4070) maan peruskuivatukseen. Uusia lainoja ei enää myönnetä.

  Valtiokonttori hoitaa lainojen laskutuksen ja muut lainojen hallinnointiin liittyvät tehtävät.

  Lainojen korko on 3 %, vuotuismaksun suuruus 6 % ja eräpäivä vuosittain 15.5. Lainan hoitomaksu on 10,00 euroa vuodessa, ja se peritään kerran vuodessa eräpäivän yhteydessä tai muuna aikana suoritetun loppuunmaksun yhteydessä. Jos lainan lyhennystä ja korkoa ei makseta eräpäivään mennessä, lainansaajan on maksettava viivästyskorkoa viivästyneelle lyhennykselle.

  Laina-aika on noin 27 vuotta. Lainat ovat suoraan ulosottokelpoisia.

  Kun laina on maksettu kokonaisuudessaan takaisin, Valtiokonttori pyytää, että rekisteriviranomainen poistaa rasitusmerkinnän kiinnitysrekisteristä (rasitustodistuksesta).

 • Laskutus

  Valtiokonttori lähettää laskun 3–4 viikkoa ennen eräpäivää. Lainansaajan on huolehdittava siitä, että Valtiokonttorissa on lainansaajan oikeat osoitetiedot. Osoitteenmuutoksesta voi ilmoittaa postitse tai sähköpostitse osoitteenmuutoslomakkeella. Ilmoituksen voi tehdä myös puhelimitse.

  Lomake: Osoitteenmuutosilmoitus (pdf)

 • Laina-aikaiset vakuusmuutokset

  Valtiokonttorilla ei ole oikeutta suostua laina-aikaisiin vakuusmuutoksiin, vaan asiasta päättää ELY-keskus. Vakuusmuutos voi olla tarpeellinen esimerkiksi, jos lainan vakuutena olevasta kiinteistöstä ollaan myymässä määräala, joka halutaan vapauttaa valtion saatavan kiinnityksestä.

 • Lainan siirto

  Kiinteistön omistajan vaihtuminen ei automaattisesti siirrä lainavastuuta. Kiinteistön omistajien/velallisen vaihtuessa tulee entisen ja uuden omistajan huolehtia lainan siirtohakemuksen toimittamisesta Valtiokonttoriin. Päätöksen lainan siirtämisestä tekee ELY-keskus.

  Laina voidaan siirtää uudelle omistajalle vain, jos entinen lainansaaja ja kiinteistön uusi omistaja ovat tehneet velkavastuun siirrosta kirjallisen sopimuksen. Asiakirja, johon kiinteistön luovutus perustuu (kauppakirja, perukirja, perinnönjakokirja tai muu saantokirja), on toimitettava Valtiokonttoriin.

  Valtiokonttori voi siirtää lainan vain, jos koko kiinteistö, johon lainan kiinnitys on vahvistettu, on luovutettu uudelle omistajalle. Mikäli lainan vakuutena olevasta kiinteistöstä on luovutettu vain määräala ja lainan siirtoa haetaan määräalan omistajalle, tulee lainan siirtoon ja vakuuden muutokseen saada ELY-keskuksen suostumus. Myös alkuperäisen lainan ja kiinnityksen jakaminen omistussuhteiden muutoksen johdosta useampaan kiinteistöön kohdistuvaksi lainaksi ja kiinnitykseksi edellyttää ELY-keskuksen päätöstä.

  Hyväksymistä lainan siirrolle haetaan Valtiokonttorin lomakkeella.

  Lomake: Hakemus lainan siirtämisestä uudelle omistajalle (pdf)

 • Lainoista annettavat todistukset

  Lainansaaja voi laina-aikana saada lainoja koskevia tietoja Valtiokonttorista.

  Saldotiedot lainoista annetaan ainoastaan lainansaajalle itselleen. Lainansaaja voi myös antaa nimetylle henkilölle valtakirjan, jolla kyseinen henkilö valtuutetaan lainansaajan puolesta saamaan lainaa koskevat tiedot Valtiokonttorista.

  Asiakaspalvelu puh. 0295 50 3010 (arkisin klo 10.00–12.00).