• Lyhyesti

  Lapin ELY-keskus myöntää kolttalain mukaisia lainoja (lainaryhmä 5901). Lainoja myönnetään kolttaväestön ja -alueen elinolosuhteiden ja toimeentulomahdollisuuksien edistämiseen sekä kolttakulttuurin ylläpitämiseen ja edistämiseen. Valtiokonttori hoitaa lainojen laskutuksen ja muut lainojen hallinnointiin liittyvät tehtävät.

  ELY-keskus: Kolttalain mukainen rahoitus

  Sama lainansaaja voi saada useamman lainan rakentamista ja peruskorjausta varten. Lainojen korko vaihtelee sopimuksen mukaan. Lainojen vuotuismaksu on 6,25 % ja eräpäivät ovat 30.4. ja 31.10.

  Jos lainan lyhennystä ja korkoa ei makseta eräpäivään mennessä, lainansaajan on maksettava viivästyneelle määrälle viivästyskorkoa.

  Laina-aika on enintään 25 vuotta. Lainat ovat suoraan ulosottokelpoisia.

  Kun laina on maksettu kokonaisuudessaan takaisin, Valtiokonttori ilmoittaa ELY-keskukselle lainan loppuunmaksusta.

 • Laskutus

  Valtiokonttori lähettää laskun 3–4 viikkoa ennen eräpäivää. Lainansaajan on huolehdittava siitä, että Valtiokonttorissa on lainansaajan oikeat osoitetiedot. Osoitteenmuutoksesta voi ilmoittaa postitse tai sähköpostitse osoitteenmuutoslomakkeella. Ilmoituksen voi tehdä myös puhelimitse.

  Lomake: Osoitteenmuutosilmoitus (pdf)

 • Laina-aikaiset vakuusmuutokset ja lykkäykset

  Valtiokonttorilla ei ole oikeutta suostua laina-aikaisiin vakuusmuutoksiin, vaan näissä tilanteissa tulee aina kääntyä ELY-keskuksen puoleen. Vakuusmuutos voi olla tarpeellinen esimerkiksi, jos lainan vakuutena olevasta kiinteistöstä ollaan myymässä määräala, joka halutaan vapauttaa valtion saatavan kiinnityksestä.

  Myös korkoihin ja lyhennyksiin myönnettävistä lykkäyksistä päättää ELY-keskus.

 • Lainan siirto

  Kiinteistön omistajan vaihtuminen ei automaattisesti siirrä lainavastuuta. Kiinteistön omistajien tai velallisen vaihtuessa tulee entisen ja uuden omistajan huolehtia lainan siirtohakemuksen toimittamisesta Valtiokonttoriin. Päätöksen lainan siirtämisestä tekee ELY-keskus.

  Laina voidaan siirtää uudelle omistajalle vain, jos entinen lainansaaja ja kiinteistön uusi omistaja ovat tehneet velkavastuun siirrosta kirjallisen sopimuksen. Asiakirja, johon kiinteistön luovutus perustuu (kauppakirja, perukirja, perinnönjakokirja tai muu saantokirja), on toimitettava Valtiokonttoriin.

  Valtiokonttori voi siirtää lainan vain, jos koko kiinteistö, johon lainan kiinnitys on vahvistettu, on luovutettu uudelle omistajalle. Mikäli lainan vakuutena olevasta kiinteistöstä on luovutettu vain määräala ja lainan siirtoa haetaan määräalan omistajalle, tulee lainan siirtoon ja vakuuden muutokseen saada ELY-keskuksen suostumus. Myös alkuperäisen lainan ja kiinnityksen jakaminen omistussuhteiden muutoksen johdosta useampaan kiinteistöön kohdistuvaksi lainaksi ja kiinnitykseksi edellyttää ELY-keskuksen päätöstä.

  Hyväksymistä lainan siirrolle haetaan Valtiokonttorin lomakkeella.

  Lomake: Hakemus lainan siirtämisestä uudelle omistajalle (pdf)

 • Lainoista annettavat todistukset

  Lainansaaja voi laina-aikana saada lainoja koskevia tietoja Valtiokonttorista.

  Saldotiedot lainoista annetaan ainoastaan lainansaajalle itselleen. Lainansaaja voi myös antaa nimetylle henkilölle valtakirjan, jolla kyseinen henkilö valtuutetaan lainansaajan puolesta saamaan lainaa koskevat tiedot Valtiokonttorista.

  Asiakaspalvelu puh. 0295 50 3010 (arkisin klo 10.00–12.00).