• Palvelukuvaus

  Työeläkevakuutus on osa lakisääteistä sosiaaliturvaa. Eläketurvakeskus ETK ja Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela valvovat vakuuttamisvelvollisuuden noudattamista. Jos työnantaja tai yrittäjä ei ota työeläkevakuutusta määräajassa, voi eläkelaitos esittää Valtiokonttorille laiminlyöntimaksun määräämistä.

 • Miksi sain laiminlyöntimaksun?

  Jos olet laiminlyönyt työntekijän eläkelain, yrittäjien eläkelain, merimieseläkelain tai maatalousyrittäjien eläkelain mukaisen työeläkevakuutuksen ottamisen määräajassa, Valtiokonttori määrää laiminlyöntimaksun eläkelaitoksen esityksestä.

 • Miten asia etenee?

  1. Eläkelaitos tekee Valtiokonttorille esityksen laiminlyöntimaksun määräämisestä sen jälkeen, kun eläkelaitos, ETK tai Mela on tehnyt vakuuttamispäätöksen.
  2. Valtiokonttori lähettää työnantajalle tai yrittäjälle kuulemiskirjeen.
  3. Valtiokonttori tekee päätöksen laiminlyöntimaksun määräämisestä.
  4. Eläkelaitos lähettää laiminlyöntimaksusta laskun, minkä jälkeen voit maksaa laiminlyöntimaksun.

 • Miten laiminlyöntimaksu määräytyy?

  Laiminlyöntimaksu lasketaan kertomalla laiminlyöntiajan työeläkevakuutusmaksu laiminlyöntimaksun määräytymisprosentilla.

  Määräytymisprosentti on

  • vähintään 10 %
  • vähintään 30 %, jos ETK tai Mela on tehnyt pakkovakuutuspäätöksen
  • enintään 100 %.