Valtioneuvoston asetus kunnan taloutta koskevien tietojen toimittamisesta

KohderyhmäKunta
AsiakirjatyyppiLait ja asetukset
Voimaantulopäivämäärä01.01.2021
Antopäivämäärä25.06.2020
YlläpitovastuuValtiovarainministeriö

Valtioneuvoston asetus kunnan taloutta koskevien tietojen toimittamisesta sisältäisi säännökset kunnan talousarviota ja -suunnitelmaa, osavuosikatsauksia, tilinpäätöstä sekä palvelukohtaista taloutta koskevien tietojen toimittamistavasta ja aikataulusta. Kunnan olisi toimitettava tiedot asetuksen määräaikojen mukaisesti Valtiokonttorin taloustietovarantoon sen ylläpitämän tietojärjestelmän edellyttämässä muodossa. Valtioneuvoston asetuksella kunnan tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista säädettäisiin kunnan tilinpäätöslaskelmien kaavoista sekä tilinpäätöksen liitetiedoista. Lisäksi siinä määriteltäisiin pääpiirteittäin tilikauden aikaisen taloustietojen raportoinnin sisältö. Kunnallisten liikelaitosten sekä konsernitilinpäätöksen tilinpäätöslaskelmakaavat poikkeaisivat joiltakin osin kunnan tilinpäätöslaskelmista. Tilinpäätöksen sisältö vastaisi nykyistä kuntien tilinpäätöstä, jonka laadinnasta on antanut ohjeet kirjanpitolautakunnan kuntajaosto. Asetukset on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2021. Niitä sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuotta 2021 koskeviin taloustietoihin.

Asetus Finlexissä >

Lisätiedot ja liitteet valtiovarainministeriön sivuilla >