Kuntien ja kuntayhtymien automaattisen talousraportoinnin käsikirja (AURA)

KohderyhmäKunta
AsiakirjatyyppiOhje
Voimaantulopäivämäärä29.06.2020
Antopäivämäärä29.06.2020
KategoriatKirjanpitoKoodistot, taksonomiat, luokituksetKuntatalouden raportointiSisäinen laskenta / kustannuslaskenta
YlläpitovastuuValtiovarainministeriö

Kuntien ja kuntayhtymien automaattisen talousraportoinnin käsikirja (AURA) sisältää yleisiä ohjeita taulukkomallien käyttöön ja automaattisen raportoinnin sisällön tuottamiseen sekä raportointia selventäviä täsmennyksiä jokaiseen raportointikokonaisuuteen. Pääsääntöisesti kaikkien raportointikokonaisuuksien ohjeet siihen, miten tapahtumat pitää viranomaisraportoinnin kannalta kirjata ja raportoida, löytyvät tästä käsikirjasta, sanastoista tai kirjanpitolautakunnan ja sen kuntajaoston yleisohjeista tai lausunnoista. Raportoinnin teknisestä osuudesta ohjeistetaan Valtiokonttorin internet-sivuilla.

Käsikirja on laadittu JHS-järjestelmän lakattua, eikä JHS-ohjeita enää ylläpidetä. Käsikirjaa ylläpitää valtiovarainministeriö, jonka tehtävänä on vastata vuoden 2020 alusta lukien kuntatalouden ohjeiden ylläpidosta (entiset JHS-ohjeet). Asetuksella annettavia tietosisältömäärityksiä ylläpidetään sanasto- ja koodistopalveluissa.

Käsikirjan kohderyhminä ovat kunnat ja kuntayhtymät liikelaitoksineen ja taseyksikköineen sekä kohderyhmien taloushallinnon palveluntarjoajat, jotka vastaavat kuntien ja kuntayhtymien lakisääteisestä talousraportoinnista ja muusta viranomaistalousraportoinnista. Ohjeistuksessa huomioidaan myös kuntakonsernin näkökulma. Kuntien taloushallinto on voitu ulkoistaa talous- ja henkilöstöpalvelujen tukipalveluyhtiölle, joka toteuttaa myös kirjanpidon sekä viranomaisraportoinnin. Tukipalveluyhtiön tulee silloin tuottaa raportoinnin tiedot näiden periaatteiden ja toimeksiantajan (asiakas) määrittelyjen mukaisesti. Kunta on vastuussa ulkoistamistaan toiminnoista ja siitä, että raportointi tulee toteutettua ohjeiden mukaisesti.

Kuntien ja kuntayhtymien automaattisen talousraportoinnin käsikirja 29.6.2020 (PDF) >

Käsikirjan ajantasaiset liitetiedostot löytyvät sivun oikean laidan pudotusvalikosta.

Liite 1: Tilien luettelo
Liite 2: Rahastoja koskevia kirjausesimerkkejä
Liite 3: Kaavio arvonalentumisen esittämisestä
Liite 4: Vakuutuskorvausten kirjaaminen
Liite 5: Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitus
Liite 6: Kustannuslaskentaesimerkkejä
Liite 7: Sanasto

Käsikirjan vanhat versiot:
Aura-käsikirja 9.4.2020
Liite 1: Tilien luettelo 9.4.2020
Liite 2: Rahastoja koskevia kirjausesimerkkejä 9.4.2020
Liite 3: Kaavio arvonalentumisen esittämisestä 9.4.2020
Liite 4: Vakuutuskorvausten kirjaaminen 9.4.2020
Liite 5: Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitus 9.4.2020
Liite 6: Kustannuslaskentaesimerkkejä 9.4.2020
Liite 7: Sanasto 9.4.2020