Yrityksellä ei ollut lainkaan liikevaihtoa helmikuussa 2021. Voiko yritys saada sulkemiskorvausta?

Sulkemiskorvauksen vertailukautena toimii helmikuu 2021. Sulkemiskorvausta ei siten valitettavasti ole mahdollista saada, mikäli yrityksellä ei ole ollut liiketoimintaa (liikevaihtoa) helmikuussa 2021. Myös sulkemiskorvauksen laskennassa käytettävät yrityksen palkkakulut ja muut joustamattomat kulut huomioidaan helmikuun 2021 tietojen mukaan.

Sulkemiskorvaus on sidoksissa majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain 3 a §:n ja tartuntatautilain 58 g §:n mukaisiin sulkemismääräyksiin, eikä se ota huomioon mahdollisia muita koronan aiheuttamia vaikutuksia yrityksen toimintaan. Siksi sulkemiskorvauksen vertailukaudeksi on lakiin säädetty nimenomaan helmikuu 2021, eikä sulkemiskorvausta ole mahdollista myöntää, mikäli yrityksen toimitilat ovat olleet suljettuina jo tuolloin. Sulkemiskorvaus on tarkoitettu nimenomaan siihen välittömään haittaan, joka yritykselle aiheutuu majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain taikka tartuntatautilain mukaisesta sulkemismääräyksestä, eikä sulkemiskorvauksella ole siten tarkoitettu korvattavan muita tilanteita.